Skip to Content

Gezinsbond: "Zeer blij om via samenwerking met Rode Neuzen Dag mee te helpen aan weerbaarheid van kinderen en jongeren"

Gezinsbond was voor de eerste keer partner en gaf veel redactionele aandacht en verkocht Rode Neuzen Dag Goodies via de lokale afdelingen

De Rode Neuzen Dag campagne zit erop, in totaal werd een bedrag van 4.315.197 euro opgehaald. Ongeveer 900 scholen kunnen op die manier nieuwe projecten realiseren om 423.335 jongeren sociaal, fysiek en psychisch weerbaarder te maken. Gezinsbond was voor de eerste keer partner van de Rode Neuzen Dag en gaf veel redactionele aandacht aan het thema in de eigen kanalen. Ongeveer 50 lokale afdelingen verkochten ook Rode Neuzen Dag Goodies. "We zijn zeer tevreden dat we via deze samenwerking met Rode Neuzen Dag ons steentje hebben kunnen bijdragen", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Ouders informeren over weerbaarheid bij kinderen en jongeren

Voor de eerste keer was Gezinsbond partner van de Rode Neuzen Dag. Er was veel redactionele aandacht rond het thema om ouders te informeren over weerbaarheid bij kinderen en jongeren en hoe er beter mee om te gaan.

"De BOTsing, ons magazine naar ouders van tieners, stond in oktober volledig in het teken van Rode Neuzen Dag, De Bond wijdde een heel dossier aan het thema én er stond een online dossier rond Rode Neuzen Dag op goedgezind.be. Begin van deze maand organiseerden we samen met Rode Neuzen Dag ook een webinar voor ouders. We zijn bijzonder blij dat we op die manier ons steentje konden bijdragen", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Lokale afdelingen verkochten Rode Neuzen Dag Goodies

Ook de lokale afdelingen van de Gezinsbond droegen hun steentje bij door Rode Neuzen Dag Goodies te verkopen op hun lokale activiteiten. Er werden meer dan 30 lokale acties geregistreerd, goed voor een totale opbrengst van iets meer dan 7000 euro (voorlopig).

Kevin Vermeiren, educatief medewerker bij de Gezinsbond, vond het niet meer dan normaal dat de Gezinsbond hier zijn schouders onder zette: "De structuur en de idealen van de Gezinsbond sluiten heel goed aan bij Rode Neuzen Dag. Over heel Vlaanderen hebben wij met de Gezinsbond een vrijwilligersnetwerk opgebouwd van meer dan 13.000 mensen. In de regio Turnhout gaat dat om ongeveer 900 vrijwilligers. Al die vrijwilligers hebben eigen ideeën en netwerken die we dit jaar voor het eerst konden inzetten voor Rode Neuzen Dag. Daarenboven focust de Gezinsbond, net als Rode Neuzen Dag, op evenementen en acties, waar verschillende generaties zich door aangesproken voelen. Zo organiseerde de Gezinsbond bijvoorbeeld een Legofeest op 24 november ten voordele van Rode Neuzen Dag. Een evenement waar zowel jong als oud zich door aangesproken voelt. In de komende jaren hoop ik dat initiatieven voor Rode Neuzen Dag nog verder kunnen groeien." 

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel