Gezinsbond wil ook maximumfactuur voor tweede en derde graad secundair onderwijs

Gezinsbond licht studiekostenrapport secundair onderwijs (tweede en derde graad) kritisch door: groot verschil in facturen tussen scholen met gelijkaardige richtingen blijft pijnpunt.

Vorig jaar stelde het onderzoeksrapport van Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) de studiekosten in de eerste graad van het secundair onderwijs voor, dit jaar worden de schoolfacturen voor de tweede en derde graad tegen het licht gehouden. 83 scholen en 794 ouders vulden de studiekostenmonitor tijdens de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 in. Globaal genomen zijn er geen grote verschillen met het vorige onderzoek uit 2006: na indexering zijn de gemiddelde kosten voor de tweede graad licht gedaald (van 1211,5 euro naar 1181,2 euro), en die van de derde graad wat gestegen: van 1358,6 euro naar 1486,6 euro. Maar een verdere analyse wijst op een aantal pijnpunten: naast vervoersonkosten, zijn schoolboeken, drukwerk en ICT-materiaal de grote uitgaveposten, maar die bedragen verschillen erg per school, zelfs bij gelijkaardige richtingen. Daarom pleit de Gezinsbond ook voor de tweede en de derde graad voor de invoering van de maximumfactuur.

Dure invulboeken blijven de norm, grote verschillen tussen studierichtingen

De digitalisering heeft zeker niet tot minder papier geleid, zo blijkt uit het nieuwe SONO-studiekostenonderzoek in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Integendeel, dure éénmalig te gebruiken invulboeken blijven in zwang, net als een verplicht koop- in plaats van huursysteem voor andere boeken. De gemiddelde kosten voor schooluitstappen en meerdaagse schoolreizen dalen, maar dit ligt vooral aan een mindere deelname door leerlingen uit kansengroepen.

“Dat leerlingen uit kansengroepen minder deelnemen aan schooluitstappen en meerdaagse schoolreizen, is een zeer pijnlijke zaak, want het gros van die uitstappen vindt plaats tijdens de schooluren. Er zijn te verklaren verschillen in kostprijs tussen diverse studierichtingen, maar veel problematischer zijn de grote verschillen tussen scholen met dezelfde studierichtingen. Dat merken we vooral voor schoolboeken, drukwerk en schoolactiviteiten. Ondanks het principe van de kostenbeheersing in het secundair onderwijs blijven er dus dure en goedkope scholen bestaan”, zegt Hilde Timmermans van de Gezinsbond.

“Invoering van maximumfactuur is ook haalbaar in tweede en derde graad”

Om de vrije schoolkeuze van ouders en leerlingen te garanderen, vraagt de Gezinsbond daarom ook een maximumfactuur in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, zowel voor lesmateriaal als voor uitstappen.

“Alle scholen moeten een structureel kostenbeheersend beleid voeren, nu heeft slechts de helft een code hiervoor opgesteld. Het schrappen van dure eenmalig te gebruiken invulboeken en een huursysteem voor handboeken zijn stappen in de goede richting. Tijdens deze coronacrisis werd ook duidelijk dat zowel voor scholen als leerlingen een performante digitale basisuitrusting essentieel is, de overheid moet hier voldoende in investeren en bewaken dat ook kwetsbare leerlingen voldoende zijn uitgerust. Ten slotte moet de kostendekkingsgraad van de schooltoeslagen voor de derde graad verhoogd worden, nu bedraagt de maximale toelage slechts 74% van de gemiddelde schoolfactuur”, besluit Hilde Timmermans van de Gezinsbond.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be