Skip to Content

Gezinsbond wil ook maximumfactuur voor tweede en derde graad secundair onderwijs

Gezinsbond licht studiekostenrapport secundair onderwijs (tweede en derde graad) kritisch door: groot verschil in facturen tussen scholen met gelijkaardige richtingen blijft pijnpunt.

Vorig jaar stelde het onderzoeksrapport van Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) de studiekosten in de eerste graad van het secundair onderwijs voor, dit jaar worden de schoolfacturen voor de tweede en derde graad tegen het licht gehouden. 83 scholen en 794 ouders vulden de studiekostenmonitor tijdens de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 in. Globaal genomen zijn er geen grote verschillen met het vorige onderzoek uit 2006: na indexering zijn de gemiddelde kosten voor de tweede graad licht gedaald (van 1211,5 euro naar 1181,2 euro), en die van de derde graad wat gestegen: van 1358,6 euro naar 1486,6 euro. Maar een verdere analyse wijst op een aantal pijnpunten: naast vervoersonkosten, zijn schoolboeken, drukwerk en ICT-materiaal de grote uitgaveposten, maar die bedragen verschillen erg per school, zelfs bij gelijkaardige richtingen. Daarom pleit de Gezinsbond ook voor de tweede en de derde graad voor de invoering van de maximumfactuur.

Dure invulboeken blijven de norm, grote verschillen tussen studierichtingen

De digitalisering heeft zeker niet tot minder papier geleid, zo blijkt uit het nieuwe SONO-studiekostenonderzoek in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Integendeel, dure éénmalig te gebruiken invulboeken blijven in zwang, net als een verplicht koop- in plaats van huursysteem voor andere boeken. De gemiddelde kosten voor schooluitstappen en meerdaagse schoolreizen dalen, maar dit ligt vooral aan een mindere deelname door leerlingen uit kansengroepen.

“Dat leerlingen uit kansengroepen minder deelnemen aan schooluitstappen en meerdaagse schoolreizen, is een zeer pijnlijke zaak, want het gros van die uitstappen vindt plaats tijdens de schooluren. Er zijn te verklaren verschillen in kostprijs tussen diverse studierichtingen, maar veel problematischer zijn de grote verschillen tussen scholen met dezelfde studierichtingen. Dat merken we vooral voor schoolboeken, drukwerk en schoolactiviteiten. Ondanks het principe van de kostenbeheersing in het secundair onderwijs blijven er dus dure en goedkope scholen bestaan”, zegt Hilde Timmermans van de Gezinsbond.

“Invoering van maximumfactuur is ook haalbaar in tweede en derde graad”

Om de vrije schoolkeuze van ouders en leerlingen te garanderen, vraagt de Gezinsbond daarom ook een maximumfactuur in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, zowel voor lesmateriaal als voor uitstappen.

“Alle scholen moeten een structureel kostenbeheersend beleid voeren, nu heeft slechts de helft een code hiervoor opgesteld. Het schrappen van dure eenmalig te gebruiken invulboeken en een huursysteem voor handboeken zijn stappen in de goede richting. Tijdens deze coronacrisis werd ook duidelijk dat zowel voor scholen als leerlingen een performante digitale basisuitrusting essentieel is, de overheid moet hier voldoende in investeren en bewaken dat ook kwetsbare leerlingen voldoende zijn uitgerust. Ten slotte moet de kostendekkingsgraad van de schooltoeslagen voor de derde graad verhoogd worden, nu bedraagt de maximale toelage slechts 74% van de gemiddelde schoolfactuur”, besluit Hilde Timmermans van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel