Gezinsbond wil dat Vlaanderen Groeipakket fundamenteel verbetert voor alle gezinnen

De Gezinsbond is enorm teleurgesteld over de evaluatie van het Groeipakket: er komen (voorlopig) geen fundamentele verbeteringen

De evaluatie van het Groeipakket is klaar, het Agentschap Opgroeien heeft een lijvig document van 162 pagina's aan de Vlaamse regering bezorgd. Sommige journalisten konden het evaluatierapport ook al inkijken. De Gezinsbond en andere stakeholders werden - tot hun eigen verbazing - niet geconsulteerd. Maar vooral: dat er amper iets fundamenteel aan het Groeipakket zal veranderen, is voor de Gezinsbond een grote teleurstelling. “We krijgen nog veel signalen van ontevreden gezinnen die zich gediscrimineerd voelen, we gokken dat 400.000 zich in deze situatie bevinden. Dat Vlaanderen het Groeipakket daarom niet fundamenteel wil veranderen, betreuren we enorm”, aldus de Gezinsbond.

“400.000 Vlaamse gezinnen voelen zich nog altijd gediscrimineerd”

De persmededeling, die het Kabinet van minister Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding én bevoegd voor het Groeipakket) vandaag uitstuurde, focust vooral op de positieve elementen van het Groeipakket, zegt de Gezinsbond.

"Die pluspunten zijn er uiteraard ook: het hoge basisbedrag voor elk kind geboren vanaf 2019, de ruimere sociale toeslagen waardoor ook werkende koppels met een laag gezinsinkomen en gezinnen in de middenklasse met 3 of meer kinderen in aanmerking komen en de automatische toekenning van de schooltoeslagen. We hebben deze positieve punten in het verleden al herhaaldelijk toegejuicht. Maar dat Vlaanderen het Groeipakket niet fundamenteel wil verbeteren, betreuren we enorm”, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

“Nog regelmatig worden we benaderd door ontevreden gezinnen. Die voelen zich gefrustreerd én zelfs gediscrimineerd door het nieuwe Groeipakket en vooral door de overgangsmaatregelen. We ramen dat ruim 400.000 Vlaamse gezinnen zich op dit moment in die situatie bevinden. Het gaat dan over gezinnen met één kind (geboren voor 2019), de combigezinnen met 3 of meer kinderen en de halfwezen. Zij gaan er op geen enkele manier op vooruit, maar blijven ter plaatste trappelen of combineren het slechtste van beide systemen. In Brussel daarentegen komen gezinnen automatisch terecht in de voor hen meest voordelige regeling, de nieuwe of de oude. Dat zou ook in Vlaanderen moeten worden aangepast”, voegt Yves Coemans er nog aan toe.

De Gezinsbond vindt dat het Groeipakket ook een krachtig wapen zou kunnen worden in de strijd tegen kinderarmoede. Vooral nieuwe grote gezinnen (4 of meer kinderen) dreigen meer in armoede terecht te komen dan gelijkaardige grote gezinnen van vóór 2019. Maar het huidige Groeipakket is daar nog niet op afgestemd.

“De nieuwe sociale toeslagen volstaan niet om de vroegere rangregeling en leeftijdsbijslagen te vervangen voor grote gezinnen”, aldus Yves Coemans.

"Rekening houden met de signalen van Vlaamse gezinnen én met de stakeholders"

De Gezinsbond verwacht dat er naar aanleiding van deze evaluatie van het Groeipakket toch moeite wordt gedaan om rekening te houden met de signalen van Vlaamse gezinnen. Verder hoopt de Gezinsbond dat hij en andere stakeholders en organisaties worden betrokken bij de verdere bespreking van deze evaluatie. “Als gezinsorganisatie hebben we een goed inzicht over hoe Vlaamse gezinnen de nieuwe Vlaamse kinderbijslagregeling ervaren. We zijn steeds bereid om nogmaals de pijnpunten in het Groeipakket en onze eigen evaluatie uitgebreid toe te lichten aan minister Beke tijdens een persoonlijk overleg én aan de Vlaamse parlementairen tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement”, besluit Yves Coemans.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be