Skip to Content

Gezinsbond wil dat Vlaanderen Groeipakket fundamenteel verbetert voor alle gezinnen

De Gezinsbond is enorm teleurgesteld over de evaluatie van het Groeipakket: er komen (voorlopig) geen fundamentele verbeteringen

De evaluatie van het Groeipakket is klaar, het Agentschap Opgroeien heeft een lijvig document van 162 pagina's aan de Vlaamse regering bezorgd. Sommige journalisten konden het evaluatierapport ook al inkijken. De Gezinsbond en andere stakeholders werden - tot hun eigen verbazing - niet geconsulteerd. Maar vooral: dat er amper iets fundamenteel aan het Groeipakket zal veranderen, is voor de Gezinsbond een grote teleurstelling. “We krijgen nog veel signalen van ontevreden gezinnen die zich gediscrimineerd voelen, we gokken dat 400.000 zich in deze situatie bevinden. Dat Vlaanderen het Groeipakket daarom niet fundamenteel wil veranderen, betreuren we enorm”, aldus de Gezinsbond.

“400.000 Vlaamse gezinnen voelen zich nog altijd gediscrimineerd”

De persmededeling, die het Kabinet van minister Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding én bevoegd voor het Groeipakket) vandaag uitstuurde, focust vooral op de positieve elementen van het Groeipakket, zegt de Gezinsbond.

"Die pluspunten zijn er uiteraard ook: het hoge basisbedrag voor elk kind geboren vanaf 2019, de ruimere sociale toeslagen waardoor ook werkende koppels met een laag gezinsinkomen en gezinnen in de middenklasse met 3 of meer kinderen in aanmerking komen en de automatische toekenning van de schooltoeslagen. We hebben deze positieve punten in het verleden al herhaaldelijk toegejuicht. Maar dat Vlaanderen het Groeipakket niet fundamenteel wil verbeteren, betreuren we enorm”, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

“Nog regelmatig worden we benaderd door ontevreden gezinnen. Die voelen zich gefrustreerd én zelfs gediscrimineerd door het nieuwe Groeipakket en vooral door de overgangsmaatregelen. We ramen dat ruim 400.000 Vlaamse gezinnen zich op dit moment in die situatie bevinden. Het gaat dan over gezinnen met één kind (geboren voor 2019), de combigezinnen met 3 of meer kinderen en de halfwezen. Zij gaan er op geen enkele manier op vooruit, maar blijven ter plaatste trappelen of combineren het slechtste van beide systemen. In Brussel daarentegen komen gezinnen automatisch terecht in de voor hen meest voordelige regeling, de nieuwe of de oude. Dat zou ook in Vlaanderen moeten worden aangepast”, voegt Yves Coemans er nog aan toe.

De Gezinsbond vindt dat het Groeipakket ook een krachtig wapen zou kunnen worden in de strijd tegen kinderarmoede. Vooral nieuwe grote gezinnen (4 of meer kinderen) dreigen meer in armoede terecht te komen dan gelijkaardige grote gezinnen van vóór 2019. Maar het huidige Groeipakket is daar nog niet op afgestemd.

“De nieuwe sociale toeslagen volstaan niet om de vroegere rangregeling en leeftijdsbijslagen te vervangen voor grote gezinnen”, aldus Yves Coemans.

"Rekening houden met de signalen van Vlaamse gezinnen én met de stakeholders"

De Gezinsbond verwacht dat er naar aanleiding van deze evaluatie van het Groeipakket toch moeite wordt gedaan om rekening te houden met de signalen van Vlaamse gezinnen. Verder hoopt de Gezinsbond dat hij en andere stakeholders en organisaties worden betrokken bij de verdere bespreking van deze evaluatie. “Als gezinsorganisatie hebben we een goed inzicht over hoe Vlaamse gezinnen de nieuwe Vlaamse kinderbijslagregeling ervaren. We zijn steeds bereid om nogmaals de pijnpunten in het Groeipakket en onze eigen evaluatie uitgebreid toe te lichten aan minister Beke tijdens een persoonlijk overleg én aan de Vlaamse parlementairen tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement”, besluit Yves Coemans.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond. In 2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan met bijna 800 feestelijke activiteiten in oktober. In december volgt ook nog een academische zitting om de bevindingen te delen van een grootschalige bevraging bij ouders, kinderen en jongeren over 4 thema’s (gezonde (op)voeding, reclame, duurzaam leven en jongeren in het verkeer).

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel