Gezinsbond wijst op belang van kinderopvang voor ontwikkeling van baby’s en peuters

De Vlaamse Regering wil de voorrangsregels van inkomensgerelateerde baby- en peuteropvang deze vrijdag wijzigen. Ze wil ouders die minimaal 4/5 werken, een beroepsopleiding volgen of een inburgeringscursus, absolute voorrang geven. De Gezinsbond vraagt om de sociale functie van de kinderopvang niet uit het oog te verliezen.

Kinderopvang is een basisvoorziening

Natuurlijk is de kinderopvang een noodzakelijke voorwaarde voor ouders om te kunnen gaan werken. Het is een basisvoorziening in een goed draaiende maatschappij. Om een goede werkzaamheidsgraad te garanderen moet er dus voldoende plaats zijn in die kinderopvang. Voldoende plaatsen zijn er nu niet. In de Septemberverklaring is er 270 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onder meer dat plaatstekort. Dat is een stap in de goede richting. Maar de kinderopvang is er ook voor kinderen. Onderzoek toont keer op keer de sociale én de pedagogische functie van de kinderopvang aan, zegt de Gezinsbond.

De nieuwe voorrangsregels leggen de focus op kinderopvang voor ouders die werken of een opleiding volgen. Enkel wie 4/5 werkt of opleiding volgt, krijgt voorrang. De Gezinsbond wijst erop dat de levens van nogal wat jonge gezinnen regelmatig wijzigen, en hun werksituatie dus ook. Voor hen kunnen de voorrangsregels dus onzekerheid en onnodige administratie met zich meebrengen. De regels kunnen ook impact hebben op wie bijvoorbeeld een tijdelijk of variabel contract heeft of op werkzoekenden die actief aan het solliciteren zijn. In het slechtste geval riskeren zij helemaal niet meer aan kinderopvang te geraken wat dan weer slecht nieuws is voor de doelstelling om meer mensen aan het werk te krijgen. Maar de grootste slachtoffers gaan volgens de Gezinsbond misschien wel de kwetsbare kinderen zijn van ouders die niet beroepsactief zijn en voor wie de kinderopvang belangrijk is voor de ontwikkeling.

Kinderopvang als partner in de opvoeding

Uit tal van onderzoeken blijkt dat kwaliteitsvolle opvang ervoor zorgt dat kinderen sociale vaardigheden kunnen inoefenen, nieuwe ontwikkelingskansen krijgen en de taal van de samenleving waarin ze opgroeien leren, vertelt de Gezinsbond. Dit alles in een omgeving waarin het kindje zich goed en veilig voelt. De opvang is geen vervanging van de opvoeding thuis, maar een aanvullend en professioneel opvoedingsmilieu. De begeleiders en verantwoordelijken hebben professionele vaardigheden en ervaring. Ze zijn geschoold in het observeren van het kind en kunnen eventuele ontwikkelingsachterstand opmerken. Een goede opvang is een partner in de opvoeding, met de ouder als eerste opvoeder.

De Gezinsbond vraagt om die sociale en pedagogische functie van de kinderopvang niet uit het oog te verliezen en de economische functie breder te zien dan nu dreigt te gebeuren. Verwelkom niet enkel wie quasi voltijds werkt, maar ook wie deeltijds werkt in de inkomensgerelateerde opvang. De schaarste moet opgelost worden met bijkomende plaatsen, niet met striktere toegangscriteria voor wie recht heeft op opvang. Stem de kinderopvang af op wat ouders én kinderen nodig hebben, besluit de Gezinsbond.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be