Gezinsbond vraagt snelle uitvoering Kindgarantie in ons land

Vandaag,15 maart, moet België ten laatste haar actieplan ‘Kindgarantie’ aan de Europese Commissie bezorgen. Op die manier garandeert België de gelijke toegang van een aantal belangrijke basisvoorzieningen voor kinderen. De Gezinsbond is bezorgd of de deadline gehaald is en rekent erop dat het engagement voor de Kindgarantie waar wordt gemaakt.  

Op 15 juni vorig jaar verbonden alle Europese landen, ook België, zich ertoe om kinderarmoede en uitsluiting intensief te bestrijden en alle kinderen ten volle aan de samenleving te laten deelnemen. België kreeg net als de andere Europese lidstaten negen maanden om het actieplan op te stellen, in samenwerking met de deelstaten. De Gezinsbond wil dat België zich aan deze deadline houdt, en verwacht ambitieuze doelstellingen die ook waargemaakt worden.

"Graag snelle invoering van de Europese Kindgarantie"

Voor de Gezinsbond past de Kindgarantie perfect binnen de vraag van de Gezinsbond om 'een kindnorm' in te voeren in alle domeinen waarmee kinderen in aanraking komen. Een kindnorm geeft weer waar kinderen nood aan hebben en wat zij aan kunnen. De Gezinsbond staat erop dat die termijn gehaald wordt en biedt graag zijn expertise aan.

"We beschikken al over heel wat voorbeelden van het inzetten van de kindnorm in belangrijke beleidsdomeinen waar er een Kindgarantie moet zijn: gezondheidszorg, opvang, gezinsinkomen, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg...

Wat is de Europese Kindgarantie?

  1. Het nieuwe instrument is een aanbeveling van de Raad. Het biedt een leidraad voor de manier waarop de Europese kindergarantie moet worden uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op kinderen in kwetsbare situaties.
  2. De Kindgarantie past in een bredere EU-strategie voor kinderrechten en de Europese pijler voor sociale rechten. De nationale actieplannen voor de kindergarantie moeten volledig in overeenstemming zijn met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  3. De Commissie zal op de uitvoering ervan toezien met behulp van een mix van instrumenten, waaronder het Europees Semester. Het toezicht op en de uitvoering van de aanbeveling zullen uitdrukkelijk worden gekoppeld aan de doelstelling van de Europese pijler van sociale rechten voor 2030 om het aantal mensen dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting tegen 2030 met ten minste 15 miljoen te verminderen, waaronder ten minste 5 miljoen kinderen.
  4. De Raad moedigt lidstaten aan om sociale uitsluiting van kinderen prioritair aan te pakken.  In de punten 4 en 5 van de aanbeveling wordt expliciet gestel dat ook kinderen in armoede de garantie moeten hebben op de toegang tot kosteloze opvang, onderwijs, gezondheidszorg, alsook effectieve toegang tot gezonde voeding en passende huisvesting

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be