Gezinsbond vraagt op zijn familiedag sociaal verlof voor de grootouders

Grootouders kunnen minder opvang bieden dan ze willen, Gezinsbond vraagt dat grootouders hun sociaal verlof mogen gebruiken voor opvang kleinkinderen

Vandaag zet de Gezinsbond op zijn familiedag de bijzondere band tussen kleinkinderen en grootouders in de verf. Er is niet alleen de emotionele band, grootouders zijn nog steeds van onschatbare waarde voor de opvang van hun kleinkinderen. Zij houden vaak  de combinatie gezin-werk van hun kinderen mee in balans. Nochtans worstelen  jonge grootouders zelf ook met de evenwichtsoefening gezin-werk. Ze zijn nog beroepsactief op het moment dat ze grootouder worden en dragen soms de zorg voor hun eigen ouders. Om hen daarbij te ondersteunen vraagt de Gezinsbond dat grootouders hun sociaal verlof ook mogen gebruiken voor de opvang van zieke kleinkinderen.

Grootouders kunnen minder opvang bieden dan ze willen

Uit bevragingen van de Gezinsbond blijkt dat veel grootouders nog vaak paraat staan om hun kleinkinderen op te vangen. Grootouders brengen en halen hun kleinkinderen naar en van de opvang of school, ze springen in bij ziekte van de kleinkinderen en tijdens de schoolvakanties. In de frequentie van opvang is er veel variatie. Een kleine groep grootouders speelt geen rol in de opvang, een andere groep zegt van zichzelf dat ze voor minstens één van hun kleinkinderen bijna alle opvang verzorgen. Anderen doen dit wel structureel, maar minder intensief. Nog anderen springen in als de nood zich voordoet, bijvoorbeeld wanneer een kleinkind ziek is.

"Meer en meer grootouders combineren hun eigen job met de opvang van de kleinkinderen. Eerst de kleinkinderen naar school brengen en dan zelf gaan werken, is geen uitzondering. Grootouders zijn vaak langer én met twee aan de slag. De eigen werksituatie zorgt er bij een groep grootouders nu al voor dat ze minder opvang kunnen bieden dan ze willen", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Gezinsbond vraagt sociaal verlof voor grootouders

Om grootouders te ondersteunen, vraagt de Gezinsbond dat grootouders die nog aan het werk zijn, hun 10 dagen sociaal verlof mogen gebruiken voor de opvang van zieke kleinkinderen.

"Deze uitbreiding van het sociaal verlof naar opvang in geval van ziekte of medische overmacht bij een kleinkind is een oplossing voor werkende grootouders die toch op één of andere manier hun kinderen willen bijstaan in dringende en occasionele situaties. Het maakt langer werken meer haalbaar", besluit Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Grootouders in de kijker op de familiedag

De familiedag van de Gezinsbond strijkt op zondag 21 oktober neer op en rond het Atomium in Brussel. De grootouderswerking van de Gezinsbond bestaat 40 jaar en daarom worden grootouders (en hun kleinkinderen) er uitgebreid in de kijker gezet. Gezinsbond en Ketnet toveren de hele zone vlak voor het Atomium om tot een festivalpark met optredens, meet & greets en workshops. Leden van de Gezinsbond kunnen aan goedkopere tarieven een bezoekje brengen aan het Atomium, Mini-Europa, het Planetarium, de Smurfenexpo of gaan wandelen met STAP in Brussel. Er wordt ook geprobeerd om een nieuw wereldrecord te vestigen van het grootst aantal oma's en opa's met kleinkinderen op de foto op dezelfde locatie.

De familiedag vindt plaats op zondag 21 oktober van 10u tot 17u aan De Heizel in Brussel.

- Einde persbericht –

Over sociaal verlof

Sociaal verlof geeft je het recht om als werknemer afwezig te zijn op het werk door dwingende redenen. Met deze dwingende redenen bedoelt men elke niet voorziene, los van het werk staande, gebeurtenis die tussenkomst van de werknemer vereist. Dit geldt voornamelijk bij ziekte, een ongeval, of ziekenhuisopname van een nabij familielid in de eerste graad of iemand met wie je onder één dak woont. In principe is sociaal verlof onbetaald. Toch kan het bedrijf een andere regeling overeenkomen en bijvoorbeeld een aantal dagen je loon uitbetalen. Wanneer je sociaal verlof opneemt moet je de werkgever indien mogelijk vooraf verwittigen. Daarnaast kan de werkgever vragen om de dwingende reden te bewijzen aan de hand van de gepaste documenten of een ander bewijsmiddel.

Kurt Jacobs

PR coördinator, Gezinsbond

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be