Skip to Content

Gezinsbond vraagt op zijn familiedag sociaal verlof voor de grootouders

Grootouders kunnen minder opvang bieden dan ze willen, Gezinsbond vraagt dat grootouders hun sociaal verlof mogen gebruiken voor opvang kleinkinderen

Vandaag zet de Gezinsbond op zijn familiedag de bijzondere band tussen kleinkinderen en grootouders in de verf. Er is niet alleen de emotionele band, grootouders zijn nog steeds van onschatbare waarde voor de opvang van hun kleinkinderen. Zij houden vaak  de combinatie gezin-werk van hun kinderen mee in balans. Nochtans worstelen  jonge grootouders zelf ook met de evenwichtsoefening gezin-werk. Ze zijn nog beroepsactief op het moment dat ze grootouder worden en dragen soms de zorg voor hun eigen ouders. Om hen daarbij te ondersteunen vraagt de Gezinsbond dat grootouders hun sociaal verlof ook mogen gebruiken voor de opvang van zieke kleinkinderen.

Grootouders kunnen minder opvang bieden dan ze willen

Uit bevragingen van de Gezinsbond blijkt dat veel grootouders nog vaak paraat staan om hun kleinkinderen op te vangen. Grootouders brengen en halen hun kleinkinderen naar en van de opvang of school, ze springen in bij ziekte van de kleinkinderen en tijdens de schoolvakanties. In de frequentie van opvang is er veel variatie. Een kleine groep grootouders speelt geen rol in de opvang, een andere groep zegt van zichzelf dat ze voor minstens één van hun kleinkinderen bijna alle opvang verzorgen. Anderen doen dit wel structureel, maar minder intensief. Nog anderen springen in als de nood zich voordoet, bijvoorbeeld wanneer een kleinkind ziek is.

"Meer en meer grootouders combineren hun eigen job met de opvang van de kleinkinderen. Eerst de kleinkinderen naar school brengen en dan zelf gaan werken, is geen uitzondering. Grootouders zijn vaak langer én met twee aan de slag. De eigen werksituatie zorgt er bij een groep grootouders nu al voor dat ze minder opvang kunnen bieden dan ze willen", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Gezinsbond vraagt sociaal verlof voor grootouders

Om grootouders te ondersteunen, vraagt de Gezinsbond dat grootouders die nog aan het werk zijn, hun 10 dagen sociaal verlof mogen gebruiken voor de opvang van zieke kleinkinderen.

"Deze uitbreiding van het sociaal verlof naar opvang in geval van ziekte of medische overmacht bij een kleinkind is een oplossing voor werkende grootouders die toch op één of andere manier hun kinderen willen bijstaan in dringende en occasionele situaties. Het maakt langer werken meer haalbaar", besluit Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Grootouders in de kijker op de familiedag

De familiedag van de Gezinsbond strijkt op zondag 21 oktober neer op en rond het Atomium in Brussel. De grootouderswerking van de Gezinsbond bestaat 40 jaar en daarom worden grootouders (en hun kleinkinderen) er uitgebreid in de kijker gezet. Gezinsbond en Ketnet toveren de hele zone vlak voor het Atomium om tot een festivalpark met optredens, meet & greets en workshops. Leden van de Gezinsbond kunnen aan goedkopere tarieven een bezoekje brengen aan het Atomium, Mini-Europa, het Planetarium, de Smurfenexpo of gaan wandelen met STAP in Brussel. Er wordt ook geprobeerd om een nieuw wereldrecord te vestigen van het grootst aantal oma's en opa's met kleinkinderen op de foto op dezelfde locatie.

De familiedag vindt plaats op zondag 21 oktober van 10u tot 17u aan De Heizel in Brussel.

- Einde persbericht –

Over sociaal verlof

Sociaal verlof geeft je het recht om als werknemer afwezig te zijn op het werk door dwingende redenen. Met deze dwingende redenen bedoelt men elke niet voorziene, los van het werk staande, gebeurtenis die tussenkomst van de werknemer vereist. Dit geldt voornamelijk bij ziekte, een ongeval, of ziekenhuisopname van een nabij familielid in de eerste graad of iemand met wie je onder één dak woont. In principe is sociaal verlof onbetaald. Toch kan het bedrijf een andere regeling overeenkomen en bijvoorbeeld een aantal dagen je loon uitbetalen. Wanneer je sociaal verlof opneemt moet je de werkgever indien mogelijk vooraf verwittigen. Daarnaast kan de werkgever vragen om de dwingende reden te bewijzen aan de hand van de gepaste documenten of een ander bewijsmiddel.

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel