Skip to Content
Gezinsbond: ‘Vlaamse regering bespaart opnieuw op kap van gezinnen met kinderen’

Gezinsbond: ‘Vlaamse regering bespaart opnieuw op kap van gezinnen met kinderen’

Gezinsbond is teleurgesteld over verlaging van de vaste indexatie van de kinderbijslag

De Vlaamse regering besliste om de vaste indexatie van de kinderbijslag te verlagen van 2% naar 1%. De Gezinsbond reageert erg teleurgesteld. Door deze beslissing te nemen net op een moment dat de energieprijzen de pan uit swingen en de inflatie opnieuw aantrekt, wordt de koopkracht van gezinnen met kinderen opnieuw aangetast.

Algemeen voorzitter Frans Schotte van de Gezinsbond: ‘Vroeger werd wel eens gezegd: wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we beter. Maar sinds de bevoegdheid over de kinderbijslag is overgeheveld naar Vlaanderen, is dit al de zoveelste besparing terwijl andere regio’s wel blijven investeren. Er was al een indexsprong in juni 2017 en voor gezinnen in de oude kinderbijslagregeling de bevriezing (voor vijf jaar, van 2020 tot en met 2024) van het basisbedrag in de derde rang en van alle leeftijdsbijslagen. Het is dus blijkbaar een politieke keuze van de Vlaamse regering om te besparen op gezinnen met kinderen, terwijl een van de suggesties van het relancecomité net is om extra middelen (van de jobbonus) te investeren in een verhoging van de sociale toeslagen in de kinderbijslag. Maar het Groeipakket, zoals Vlaanderen de kinderbijslag noemde na de overheveling, lijkt zo steeds meer een krimppakket te worden.’

Frans Schotte: ‘De Gezinsbond vindt dat de kinderbijslag op elke leeftijd van een kind minstens de helft van de minimumkost moet dekken, zoals we het gelukkig ook normaal vinden dat een groot deel van de onderwijskost door de samenleving wordt gedragen. Ook voor wie zelf geen kinderen heeft, is het belangrijk dat kinderen er zijn. Het zijn de kinderen van vandaag die later maatschappelijke verantwoordelijkheden zullen moeten opnemen zoals onze pensioenen betalen en voor ons gaan zorgen als wij hulpbehoevend zijn, dus het is essentieel dat ze op een goede manier worden opgevoed en opgeleid.’

Toen de Vlaamse regering in 2016 het basisbedrag van het Groeipakket vastlegde op 160 euro, stemde dit ongeveer overeen met de helft van de minimumkost voor kinderen tot 6 jaar volgens berekeningen van de Gezinsbond. Vandaag dekt het basisbedrag van 169,79 euro nog maar 47,88% van de minimumkost van 354,65 euro voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Stel dat de inflatie in lijn ligt met de huidige trend en de voorspellingen van het Planbureau, dan zou het op 1 september 2022 geïndexeerde basisbedrag van 171,49 euro nog maar 47,07% dekken van de minimumkost van 364,33 euro voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Dat betekent voor gezinnen een minimale extra kost van 128 euro per jaar per kind.

 

 

 

Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel