Gezinsbond vindt het groeipakket geen strafpakket, noch een krimppakket

Het groeipakket - de vroegere kinderbijslag - is volgens de Gezinsbond een onvoorwaardelijk recht van het kind en geen strafmaatregel. 'Voor ons moet het groeipakket dan ook een onvoorwaardelijk recht blijven', zegt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond. ​

Strafmaatregel

Taalvaardigheid en taalstimulering is belangrijk en vraagt ouderlijke betrokkenheid. Die ouderlijke betrokkenheid groeit door wederzijds vertrouwen, nieuwkomers ervaren vaak niet alleen een kloof met de schooltaal, maar ook met de schoolcultuur. Of de inspanningen van ouders gemeten kunnen worden, en het inperken van het groeipakket kan bijdragen tot meer Nederlands, is dan de vraag. 'Er is een premie binnen het groeipakket voor ouders als ze hun kinderen naar de kleuterschool sturen. Die premie leidt er nauwelijks of niet toe dat wie dat niet deed, het nu wel doet', zegt Jeroen Sleurs.

Er zijn geen studies die aantonen dat repressieve maatregelen zoals het intrekken van schooltoelagen enig positief effect hebben op bijvoorbeeld het aantal spijbelaars. Kinderen opvoeden is een gedeelde verantwoordelijkheid en voor de Gezinsbond zijn gezinnen de hoeksteen van onze maatschappij. Elk kind moet gelijke kansen krijgen om mentaal en fysiek gezond te kunnen opgroeien. Dat deze toekomstige volwassenen dan sterker in hun schoenen zullen staan, laat geen twijfel. Daar is de ganse samenleving bij gebaat. 'Het niet koppelen aan de spilindex maakte het groeipakket al een krimppakket. Het eventueel inperken door bestraffing, maakt het daarbovenop een strafpakket', laat de Gezinsbond weten. ​

Het groeipakket is een kinderrecht

Het groeipakket – de vroegere kinderbijslag – is voor elk gezin een noodzakelijke aanvulling op het gezinsinkomen. Het gros van de gezinnen voegt het bedrag van het groeipakket bij het algemene gezinsinkomen. Het groeipakket is dus een zeer belangrijke steun voor gezinnen. Dat blijkt uit een recente studie van Indiville en Bpact in opdracht van de Gezinsbond. De resultaten van de bevraging verschijnen volgende week woensdag, 25 januari, in De Bond, het ledenmagazine van de Gezinsbond.

 


 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be