Vervang huwelijksquotiënt door gezinsquotiënt

Fiscale erkenning en waardering voor wie opvoedings- of zorgarbeid opneemt

Laat het huidige huwelijksquotiënt uitdoven en vervang het door een gezinsquotiënt dat wordt voorbehouden aan gezinnen met kinderen of gezinnen die een zorgtaak opnemen voor een hulpbehoevend familielid. Op die manier doet het huwelijksquotiënt wat het moet doen: opvoedings- en zorgarbeid erkennen.

Het huwelijksquotiënt werd in 1988 ingevoerd voor ééninkomensgezinnen of koppels van wie één van beide partners een bescheiden inkomen heeft. Een gedeelte van het inkomen van de meest verdienende partner wordt daarbij automatisch fiscaal doorgeschoven naar de inkomsten van de minst verdienende. Zo genieten deze gezinnen ook ten dele van de fiscale voordelen die andere gezinnen hebben dankzij de decumulregeling. Op die manier werden bijvoorbeeld gezinnen waarbij één van de partners geheel of gedeeltelijk thuisbleef om voor de kinderen te zorgen, fiscaal niet nog eens extra gestraft voor die keuze.

De laatste weken werd het huwelijksquotiënt op de korrel genomen door Open VLD. Dit weekend stemt de partij op haar 'Vrijheidscongres' zelfs over de afschaffing van het systeem. Een vreemd signaal in tijden waarin de roep om maatschappelijke erkenning en waardering van onbetaalde opvoedings- en zorgarbeid luider klinkt dan ooit.

De Gezinsbond stelt daarom voor het huidige huwelijksquotiënt te laten uitdoven met behoud van rechten voor diegenen die er nu een beroep op doen en te vervangen door een nieuw systeem: het gezinsquotiënt. Dat werkt volgens hetzelfde principe als het huwelijksquotiënt. Een deel van het gezinsinkomen wordt fiscaal verschoven van de meest verdienende partner naar de minst verdienende. Zo wordt de belastingvrije som van die laatste optimaal benut, en wordt een deel van het beroepsinkomen van de meest verdienende partner belast aan een lagere aanslagvoet.

In tegenstelling tot het huwelijksquotiënt wordt het gezinsquotiënt echter voorbehouden aan gezinnen met kinderen of gezinnen die zorgen voor een hulpbehoevend gezins- of familielid. Wie geen opvoedings- of zorgtaak opneemt, kan er dus geen beroep op doen. Bovendien wordt ook rekening gehouden met het aantal kinderen. Het huidige maximumplafond van 10.490 euro (geïndexeerd bedrag voor inkomsten 2017) wordt verhoogd met 10 % per kind ten laste en per hulpbehoevende persoon voor wie het koppel een zorgtaak opneemt.

In het huidige huwelijksquotiënt geldt niet alleen een plafond van 10.490 euro maar mag ook maximaal 30 % van het totale gezinsinkomen verschoven worden naar de minst verdienende partner. In het gezinsquotiënt wijzigt die splitsingsverhouding van 70/30 naar 60/40.

Gezinnen die in de nieuwe regeling van het gezinsquotiënt kunnen genieten omwille van zorg- of opvoedingsarbeid, behouden dat recht ook wanneer ze geen kinderen meer ten laste hebben of de zorgtaak voor een hulpbehoevend persoon wegvalt. Zo wordt niemand gestraft voor een opvoedings- of zorgkeuze uit het verleden. Maar uiteraard verlaagt in dat geval wel het maximumplafond.

 

Het gezinsquotiënt in een notendop:

 • Voorbehouden voor gezinnen die een opvoedings- of zorgtaak op zich nemen:
  • voor kinderen
  • voor hulpbehoevende gezins- of familieleden
    
 • Gezinsgemoduleerd. Plafond stijgt met 10 % per:
  • kind ten laste
  • hulpbehoevend gezins- of familielid voor wie een zorgtaak wordt opgenomen
Kinderen en
hulpbehoevende personen
Wettelijk basisbedrag
in euro
Geïndexeerd bedrag
in euro
Maximaal belastingvoordeel
in euro*
0** 6.700 10.490 4.921,35
1 7.370 11.540 5.181,86
2 8.040 12.590 5.410,76
3 8.710 13.640 5.539,38
4 9.380 14.690 5.653,83
5 10.050 15.740 5.768,28
* Gebasseerd op éénverdienersgezin waarbij het volledig overgehevelde bedrag anders belast zou worden aan 50% én in de gemeente met de hoogste belastingvoet (9%).
** Van toepassing voor wie het huwelijksquotiënt behoudt en voor wie terugvalt op het basisbedrag van het gezinsquotiënt
 • Betere verdeling gezinsinkomen: splitsingsverhouding verandert van 70/30 naar 60/40.

Het volledige voorstel

PDF - 179 Kb

Dieter Stynen

Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond

Yves Coemans

Fiscaal Expert Studiedienst Gezinsbond, Gezinsbond

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be