Skip to Content

Vervang huwelijksquotiënt door gezinsquotiënt

Fiscale erkenning en waardering voor wie opvoedings- of zorgarbeid opneemt

Laat het huidige huwelijksquotiënt uitdoven en vervang het door een gezinsquotiënt dat wordt voorbehouden aan gezinnen met kinderen of gezinnen die een zorgtaak opnemen voor een hulpbehoevend familielid. Op die manier doet het huwelijksquotiënt wat het moet doen: opvoedings- en zorgarbeid erkennen.

Het huwelijksquotiënt werd in 1988 ingevoerd voor ééninkomensgezinnen of koppels van wie één van beide partners een bescheiden inkomen heeft. Een gedeelte van het inkomen van de meest verdienende partner wordt daarbij automatisch fiscaal doorgeschoven naar de inkomsten van de minst verdienende. Zo genieten deze gezinnen ook ten dele van de fiscale voordelen die andere gezinnen hebben dankzij de decumulregeling. Op die manier werden bijvoorbeeld gezinnen waarbij één van de partners geheel of gedeeltelijk thuisbleef om voor de kinderen te zorgen, fiscaal niet nog eens extra gestraft voor die keuze.

De laatste weken werd het huwelijksquotiënt op de korrel genomen door Open VLD. Dit weekend stemt de partij op haar 'Vrijheidscongres' zelfs over de afschaffing van het systeem. Een vreemd signaal in tijden waarin de roep om maatschappelijke erkenning en waardering van onbetaalde opvoedings- en zorgarbeid luider klinkt dan ooit.

De Gezinsbond stelt daarom voor het huidige huwelijksquotiënt te laten uitdoven met behoud van rechten voor diegenen die er nu een beroep op doen en te vervangen door een nieuw systeem: het gezinsquotiënt. Dat werkt volgens hetzelfde principe als het huwelijksquotiënt. Een deel van het gezinsinkomen wordt fiscaal verschoven van de meest verdienende partner naar de minst verdienende. Zo wordt de belastingvrije som van die laatste optimaal benut, en wordt een deel van het beroepsinkomen van de meest verdienende partner belast aan een lagere aanslagvoet.

In tegenstelling tot het huwelijksquotiënt wordt het gezinsquotiënt echter voorbehouden aan gezinnen met kinderen of gezinnen die zorgen voor een hulpbehoevend gezins- of familielid. Wie geen opvoedings- of zorgtaak opneemt, kan er dus geen beroep op doen. Bovendien wordt ook rekening gehouden met het aantal kinderen. Het huidige maximumplafond van 10.490 euro (geïndexeerd bedrag voor inkomsten 2017) wordt verhoogd met 10 % per kind ten laste en per hulpbehoevende persoon voor wie het koppel een zorgtaak opneemt.

In het huidige huwelijksquotiënt geldt niet alleen een plafond van 10.490 euro maar mag ook maximaal 30 % van het totale gezinsinkomen verschoven worden naar de minst verdienende partner. In het gezinsquotiënt wijzigt die splitsingsverhouding van 70/30 naar 60/40.

Gezinnen die in de nieuwe regeling van het gezinsquotiënt kunnen genieten omwille van zorg- of opvoedingsarbeid, behouden dat recht ook wanneer ze geen kinderen meer ten laste hebben of de zorgtaak voor een hulpbehoevend persoon wegvalt. Zo wordt niemand gestraft voor een opvoedings- of zorgkeuze uit het verleden. Maar uiteraard verlaagt in dat geval wel het maximumplafond.

 

Het gezinsquotiënt in een notendop:

 • Voorbehouden voor gezinnen die een opvoedings- of zorgtaak op zich nemen:
  • voor kinderen
  • voor hulpbehoevende gezins- of familieleden
    
 • Gezinsgemoduleerd. Plafond stijgt met 10 % per:
  • kind ten laste
  • hulpbehoevend gezins- of familielid voor wie een zorgtaak wordt opgenomen
Kinderen en
hulpbehoevende personen
Wettelijk basisbedrag
in euro
Geïndexeerd bedrag
in euro
Maximaal belastingvoordeel
in euro*
0** 6.700 10.490 4.921,35
1 7.370 11.540 5.181,86
2 8.040 12.590 5.410,76
3 8.710 13.640 5.539,38
4 9.380 14.690 5.653,83
5 10.050 15.740 5.768,28
* Gebasseerd op éénverdienersgezin waarbij het volledig overgehevelde bedrag anders belast zou worden aan 50% én in de gemeente met de hoogste belastingvoet (9%).
** Van toepassing voor wie het huwelijksquotiënt behoudt en voor wie terugvalt op het basisbedrag van het gezinsquotiënt
 • Betere verdeling gezinsinkomen: splitsingsverhouding verandert van 70/30 naar 60/40.
Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Yves Coemans Fiscaal Expert Studiedienst Gezinsbond, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Yves Coemans Fiscaal Expert Studiedienst Gezinsbond, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel