Gezinsbond verheugd over flexibelere opname ouderschapsverlof en invoering pleegzorgverlof

Ouders zullen op een veel makkelijkere manier ouderschapsverlof kunnen nemen. Wie wil, kan binnenkort een halve dag per week ouderschapsverlof nemen of een hele dag om de twee weken. En dat gedurende een periode van veertig maanden. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt geleidelijk uitgebreid. Daarnaast kan het verlof voor medische bijstand én het ouderschapsverlof in de toekomst ook per week worden opgenomen. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde daarvoor vandaag een aantal voorstellen goed. De Gezinsbond is enorm tevreden met deze aanpassingen, waarvoor ze lang heeft gelobbyd. Ze zijn een grote verbetering. Wel verwacht de Gezinsbond dat de flexibiliteit een recht wordt en niet zal afhangen van de goodwill van de werkgever.  

"Dit is zeer goed nieuws voor alle gezinnen met werkende ouders, adoptieouders, voor personen die langdurige pleegzorg opnemen en voor mensen die medische bijstand verlenen aan een naaste. Meer flexibiliteit in de opname van ouderschapsverlof en medische bijstand zorgt ervoor dat meer mensen deze verloven kunnen combineren met het behoud van het job en niet méér verlof moeten opnemen dan ze eigenlijk nodig hebben. Dat is goed voor de kinderen, voor de ouders, voor de zieken, voor de werkgevers, kortom: voor de hele samenleving. We verwachten wel dat deze flexibiliteit een recht wordt, en niet enkel zal afhangen van de goodwill van de werkgever", zegt de Gezinsbond.

"Voor pleegouders is er eindelijk sprake van een volwaardig vorm van hechtingsverlof, want zij hadden maar recht op een aantal dagen per jaar, voor strikt gedefinieerde taken. Voor hen én voor de adoptieouders is het goed dat het verlof substantieel verhoogd wordt. De wetenschap toont alsmaar meer aan dat hechting in de beginfase van een pleegzorg- of adoptiefase héél belangrijk is voor het kind. Dat hechtingsproces vraagt tijd en rust."

 

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen  van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van 12.500 vrijwilligers en 140 personeelsleden. 220.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel