Skip to Content

Gezinsbond tevreden met perspectief voor gezinnen én jongeren

Gezinsbond vindt de uitbreiding van de buitenbubbel een opluchting en vraagt inspanningen om meer open ruimte toegankelijk te maken of te houden

Het Overlegcomité heeft vandaag beslist dat buitenactiviteiten tot 10 personen terug toegelaten zijn. Voor de Gezinsbond is deze uitbreiding een hele opluchting voor gezinnen die al lang fysiek contact met vrienden en familie moesten missen. De Gezinsbond vraagt wel dat voldoende open ruimte voor iedereen toegankelijk is. Zo kunnen ook gezinnen zonder eigen tuin en jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugd- of sportvereniging elkaar in alle veiligheid ontmoeten.

"Als ons land in tegenstelling tot de buurlanden, de besmettingscurve tot nu toe relatief onder controle heeft weten te houden, is dat dankzij de volgehouden inspanning van miljoenen burgers die tonen dat ze dit vertrouwen waard zijn. We vragen wel dat er voldoende open ruimte voor iedereen toegankelijk is, zodat ook gezinnen die over geen eigen tuin beschikken en jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugd- of sportvereniging elkaar in alle veiligheid kunnen ontmoeten. Hoe meer bossen, pleintjes en parken worden opengesteld, hoe lager het risico op besmetting. We moeten natuurlijk ook met zijn allen de maatregelen blijven naleven en de openbare ruimte respecteren", zegt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond.

Stem van kinderen en jongeren ook gehoord

De Gezinsbond is ook tevreden dat de stem van kinderen en jongeren gehoord werd door het overlegcomité. Eéndaagse schooluitstappen in het basis- en secundair zijn weer mogelijk vanaf 15 maart en voor studenten biedt de beperkte heropstart van de campuslessen meer kansen tot sociaal contact.

"Deze versoepelingen zijn broodnodig om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren weer wat op te krikken. De uitbreiding van het contactonderwijs voor het deeltijds beroeps- en buitengewoon onderwijs toont aan er ook oog is voor de meest kwetsbare leerlingen", besluit Anneke Blanckaert van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Anneke Blanckaert Directeur Marketing, Communicatie en Ledenvoordelen, Gezinsbond
Anneke Blanckaert Directeur Marketing, Communicatie en Ledenvoordelen, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel