Skip to Content

Gezinsbond tevreden met Europese Kindgarantie en vraagt snelle uitvoering in ons land

De Europese Raad heeft beslist om de Kindgarantie in te voeren. De Gezinsbond is tevreden en vraagt een snelle invoering

De Gezinsbond is, samen met vele andere gezinsorganisaties in Europa, blij dat ook de Europese Raad beslist heeft om een Europese Kindgarantie in te voeren, gebaseerd op het voorstel van de Europese Commissie van 24 maart van dit jaar. Hiermee verbinden de EU-lidstaten, en dus ook België, zich ertoe kinderarmoede en uitsluiting intensief te bestrijden en alle kinderen ten volle aan de samenleving te laten deelnemen.

"Graag snelle invoering van de Europese Kindgarantie"

Voor de Gezinsbond past de Kindgarantie perfect binnen de vraag van de Gezinsbond om 'een kindnorm' in te voeren in alle domeinen waarmee kinderen in aanraking komen. Een kindnorm geeft weer waar kinderen nood aan hebben en wat zij aan kunnen. België heeft nu negen maanden om een nationale coördinator aan te stellen en een nationaal actieplan op poten te zetten dat de Kindgarantie vorm moet geven. De Gezinsbond staat erop dat die termijn gehaald wordt en biedt graag zijn expertise aan.

"We beschikken al over heel wat voorbeelden van het inzetten van de kindnorm in belangrijke beleidsdomeinen waar er een Kindgarantie moet zijn: gezondheidszorg, opvang, gezinsinkomen, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg... Negen maanden is niet lang, er moet dus snel gehandeld worden", zegt de Gezinsbond.

Wat is de Europese Kindgarantie?

 1. Het nieuwe instrument is een aanbeveling van de Raad. Het biedt een leidraad voor de manier waarop de Europese kindergarantie moet worden uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op kinderen in kwetsbare situaties.
 2. De Kindgarantie past in een bredere EU-strategie voor kinderrechten en de Europese pijler voor sociale rechten. De nationale actieplannen voor de kindergarantie moeten volledig in overeenstemming zijn met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
 3. De Commissie zal op de uitvoering ervan toezien met behulp van een mix van instrumenten, waaronder het Europees Semester. Het toezicht op en de uitvoering van de aanbeveling zullen uitdrukkelijk worden gekoppeld aan de doelstelling van de Europese pijler van sociale rechten voor 2030 om het aantal mensen dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting tegen 2030 met ten minste 15 miljoen te verminderen, waaronder ten minste 5 miljoen kinderen.
 4. De Raad moedigt lidstaten aan om sociale uitsluiting van kinderen prioritair aan te pakken.  In de punten 4 en 5 van de aanbeveling wordt expliciet gestel dat ook kinderen in armoede de garantie moeten hebben op de toegang tot kosteloze opvang, onderwijs, gezondheidszorg, alsook effectieve toegang tot gezonde voeding en passende huisvesting
Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel