Gezinsbond stelt lange wachtlijsten voor mensen met een beperking aan de kaak

De Gezinsbond vindt dat de zorgende gezinnen lang genoeg hebben gewacht en lanceert een petitie tegen de lange wachtlijsten

De Gezinsbond lanceert een petitie tegen de wachtlijsten voor mensen met een beperking. In principe hebben alle mensen met een beperking recht op een budget om hun zorg en ondersteuning zelf te organiseren (de persoonsvolgende financiering – PVF). Maar dat systeem heeft tot nu toe weinig veranderd aan de lange wachtlijsten, die zijn er nog altijd. Dat legt een enorme druk op mantelzorgers: zij zijn verplicht om in afwachting van een budget zelf de zorg op te nemen of de tekorten in de zorg zelf op te vangen als het budget te krap is. En zo staat het water vele zorgende gezinnen aan de lippen. De Gezinsbond steunt deze gezinnen die genoeg gewacht hebben en lanceert een petitie. De handtekeningen vertrekken na de verkiezingen naar de nieuwe minister van Welzijn met de oproep om dringend werk te maken van een financiering zonder wachtlijsten.

Gezinnen vinden nieuwe financiering geen omwenteling

Sinds 2017 is er een nieuwe financiële regeling voor personen met een handicap: de zogenaamde 'Persoonsvolgende Financiering' (PVF). De overheid wil er zo voor zorgen dat elke persoon met een handicap de zorg kan kiezen die bij zijn situatie en bij zijn gezin past. Maar zorgende gezinnen ervaren heel wat problemen met de PVF in de praktijk.

"Voor gezinnen is de nieuwe financiering een slag in het water. Mensen met een handicap en hun gezin wachten niet langer op dienstverlening of op een plaats in een voorziening, maar wachten nu op een budget. Dat budget is vaak krap en veronderstelt dat mantelzorgers tekorten in de zorg en ondersteuning zelf zullen opvangen. En zo hebben zorgende gezinnen nog steeds geen zorggarantie, vandaag niet en ook niet in de toekomst", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.        

Hilde Michiels: "Die wachtlijsten, daar word ik toch zo kwaad van"

De mama van David – Hilde Michiels – trekt mee aan de alarmbel. David is drieëntwintig en heeft een beperking. Hij kan nog twee jaar naar school in het buitengewoon onderwijs, maar daarna is het zoeken naar een oplossing: "Er is voor hem geen plek in deze samenleving, geen opvang of zinvolle dagbesteding. Nochtans zijn mensen met een beperking gelijk­waardig. Dat is ook vastgelegd in internationale verdragen. Het kan dus niet dat ze van liefdadigheid afhankelijk zijn. Intussen staan er duizenden mensen op een wacht­lijst voor een budget, zonder enig perspectief en daar word ik toch zo kwaad van. Niemand kan ons zeggen wanneer we een budget voor David krijgen.”

Petitie tegen de lange wachtlijsten: www.genoeggewacht.be

De Gezinsbond vindt dat de zorgende gezinnen lang genoeg hebben gewacht en wenst hen een toekomst zonder wachtlijsten. Om die boodschap te ondersteunen, lanceert de Gezinsbond een petitie via www.genoeggewacht.be. De handtekeningen vertrekken na de verkiezingen naar de minister van Welzijn met de oproep om dringend werk te maken van een financiering zonder wachtlijsten.

"De overheid moet het systeem van de PVF aanpassen om elke persoon met een vastgestelde zorgnood dat budget te geven waarmee hij zelf zijn zorg en ondersteuning op maat van het gezin kan orga­niseren. Daarvoor zijn meer middelen nodig en moeten de budgetten binnen een redelijke termijn worden toegekend en uitgekeerd. Alleen zo zal het systeem van de PVF tegemoetkomen aan de noden van zorgende gezinnen en zal er definitief een einde komen aan de wachtlijsten", besluit Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be