Skip to Content

Gezinsbond lobbyt verder voor betere Vlaamse kinderbijslagregeling voor alle gezinnen

De Gezinsbond stapt niet naar de rechter tegen de nieuwe kinderbijslagregeling

De Gezinsbond heeft beslist om geen procedure op te starten voor het Grondwettelijk Hof om de overgangsmaatregelen van de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag aan te klagen als discriminerend. De Raad van State heeft immers niet geoordeeld dat de hervorming discriminerend is, maar wel dat de overgangsmaatregelen 'onevenwichtig' zijn en best zouden worden aangepast. Bovendien wil de Gezinsbond de hele hervorming niet op de helling zetten.

"Wij blijven als gezinsorganisatie bij de Vlaamse regering aandringen om eenkindgezinnen onmiddellijk op te nemen in de nieuwe regeling met 163,20 euro per maand in plaats van de huidige 93,93 euro, die dankzij de leeftijdsbijslagen tegen de achttiende verjaardag kan oplopen tot 122,65 euro. Bovendien vragen we een compensatie voor combinatiegezinnen die het slechtste van de beide regelingen combineren. Wij hebben deze eisen trouwens van in het begin van de onderhandelingen gesteld, maar de Vlaamse regering vond deze maatregelen te duur. De hele hervorming van de Vlaamse kinderbijslag moest immers budgetneutraal blijven en Vlaanderen wou dus geen extra middelen investeren in gezinnen met kinderen via een hervorming die een positief effect zou hebben voor alle gezinnen. Een procedure voor het Grondwettelijk Hof heeft bovendien niet alleen een kostprijs voor advocaatkosten, maar biedt geenszins een garantie dat de overheid zich neerlegt bij het arrest, als dat al positief zou uitvallen voor de gezinnen", aldus Yves Coemans van de Gezinsbond.

Extra middelen zoals in Brussel zijn wel nodig

"Wij blijven onze voorstellen meenemen in ons aanhoudende lobbywerk, maar de Vlaamse regering moet daarvoor extra middelen voorzien, zoals de Brusselse regering heeft beslist waardoor in Brussel bestaande gezinnen automatisch overstappen naar de nieuwe regeling als die voor hen voordeliger is. Ze krijgen als 'boete' in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 per kind per maand 10 euro minder dan het gelijke bedrag van 150 euro per kind. Zij krijgen tijdelijk maar 140 euro, maar dat is nog altijd een forse vooruitgang ten aanzien van de huidige regeling", besluit Yves Coemans van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Yves Coemans Attachee studiedienst Gezinsbond
Yves Coemans Attachee studiedienst Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel