Gezinsbond lobbyt verder voor betere Vlaamse kinderbijslagregeling voor alle gezinnen

De Gezinsbond stapt niet naar de rechter tegen de nieuwe kinderbijslagregeling

De Gezinsbond heeft beslist om geen procedure op te starten voor het Grondwettelijk Hof om de overgangsmaatregelen van de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag aan te klagen als discriminerend. De Raad van State heeft immers niet geoordeeld dat de hervorming discriminerend is, maar wel dat de overgangsmaatregelen 'onevenwichtig' zijn en best zouden worden aangepast. Bovendien wil de Gezinsbond de hele hervorming niet op de helling zetten.

"Wij blijven als gezinsorganisatie bij de Vlaamse regering aandringen om eenkindgezinnen onmiddellijk op te nemen in de nieuwe regeling met 163,20 euro per maand in plaats van de huidige 93,93 euro, die dankzij de leeftijdsbijslagen tegen de achttiende verjaardag kan oplopen tot 122,65 euro. Bovendien vragen we een compensatie voor combinatiegezinnen die het slechtste van de beide regelingen combineren. Wij hebben deze eisen trouwens van in het begin van de onderhandelingen gesteld, maar de Vlaamse regering vond deze maatregelen te duur. De hele hervorming van de Vlaamse kinderbijslag moest immers budgetneutraal blijven en Vlaanderen wou dus geen extra middelen investeren in gezinnen met kinderen via een hervorming die een positief effect zou hebben voor alle gezinnen. Een procedure voor het Grondwettelijk Hof heeft bovendien niet alleen een kostprijs voor advocaatkosten, maar biedt geenszins een garantie dat de overheid zich neerlegt bij het arrest, als dat al positief zou uitvallen voor de gezinnen", aldus Yves Coemans van de Gezinsbond.

Extra middelen zoals in Brussel zijn wel nodig

"Wij blijven onze voorstellen meenemen in ons aanhoudende lobbywerk, maar de Vlaamse regering moet daarvoor extra middelen voorzien, zoals de Brusselse regering heeft beslist waardoor in Brussel bestaande gezinnen automatisch overstappen naar de nieuwe regeling als die voor hen voordeliger is. Ze krijgen als 'boete' in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 per kind per maand 10 euro minder dan het gelijke bedrag van 150 euro per kind. Zij krijgen tijdelijk maar 140 euro, maar dat is nog altijd een forse vooruitgang ten aanzien van de huidige regeling", besluit Yves Coemans van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Yves Coemans Attachee studiedienst Gezinsbond
Yves Coemans Attachee studiedienst Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen  van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van 12.500 vrijwilligers en 140 personeelsleden. 220.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel