Gezinsbond pleit voor preventieve maatregelen in de kinderopvang: “De lat moet omhoog.”

Het overlijden van het meisje in de crèche in Mariakerke vorige week zindert nog na. Het Agentschap Opgroeien en minister Beke beloven nu om het handhavingsbeleid in de kinderopvang strenger en doeltreffender te maken. De Gezinsbond ondersteunt elke concrete actie die kan leiden tot een beter handhavingsbeleid in de kinderopvang. Maar belangrijker, pleiten wij om in te zetten op preventie door een betere basiskwaliteit en het toepassen van de kindnorm, een norm die de noden van het kind centraal zet. De lat moet omhoog. De kinderopvang moet een betrouwbare plek zijn die ouders vertrouwen geeft dat hun kinderen in de beste omstandigheden kunnen opgroeien.

De Gezinsbond vraagt al langer dat dit handhavingsbeleid zou verbeteren, en vooral dat de rechten van kinderen en gezinnen meer in de weegschaal gelegd worden in de procedure. Via de media vernamen we dat er strenger zal opgetreden worden door betere opvolging van klachten, een uitbreiding van de inspectie, efficiëntere handhavingstrajecten en meer transparantie voor ouders bij inzage van inspectieverslagen. Dat zijn allemaal zaken waar wij al lang om vragen. We kijken dan ook uit naar de concrete uitrol van de plannen van de minister en bieden ons aan als constructieve gesprekspartner in het verbeteren van het beleid in de kinderdagverblijven.

Snel en preventief

We zijn blij met deze toezeggingen, maar vragen garanties dat er snel werk van gemaakt zal worden. Maar dit is niet genoeg. Strenger controleren is slechts één deel van de oplossing en impliceert dikwijls ook dat het kwaad al geschied is. De Gezinsbond vraagt dan ook om meer preventieve maatregelen. Verhoog de basiskwaliteit, net omdat baby’s en peuters zo kwetsbaar zijn, fysiek maar ook mentaal. De eerste duizend dagen in het leven van kinderen zijn cruciaal. De Gezinsbond wil dat het beleid rekening houdt met wat kinderen aankunnen en nodig hebben. Dat noemen we een kindnorm. Het is tijd voor een kindnorm in de kinderopvang! Dat betekent meer en niet minder kwaliteitsvoorwaarden in de opvang van baby’s en peuters.

Concrete voorstellen

De lat voor wie voor baby’s zorgt moet naar omhoog. Dat betekent:

  • betere opleidingsvereisten van de kindbegeleiders dan nu, en zeker geen lagere, waarvoor soms gepleit wordt.
  • permanente bijscholing en onderling overleg, wat betekent dat er kindvrije uren moeten zijn.
  • betere verloning en arbeidsomstandigheden, zodat mensen hun job en sector niet onmiddellijk verlaten. Baby’s en peuters hebben ervaren kindbegeleiders nodig, en vertrouwde gezichten zijn belangrijk voor hen.

Ook de omstandigheden waarin kinderen worden opgevangen moeten beter. Dat betekent:

  • De kind:begeleiderratio (aantal kinderen per begeleider) moet naar beneden. Bij ons mag een kindbegeleider voor acht of negen baby’s en peuters tegelijk zorgen, het hoogste aantal in Europa en veel meer dan in onze buurlanden, waar het aantal kinderen per begeleider voor baby’s vijf ofminder is. Baby’s en peuters hebben voldoende aandacht, troost en stimulering nodig. De huidige kind:begeleiderratio is voor veel kindbegeleiders ook de reden om de sector te verlaten of zorgt voor uitval bij het personeel.
  • De groepsgrootte moet minder. Te grote groepen zijn te belastend voor jonge kinderen én voor het personeel. Zeker kinderen met een verhoogde zorgbehoefte, wat niet altijd van in het begin duidelijk is, gaan kopje onder in te grote groepen en bij te weinig zorg.

Meten is weten. Daarom zijn voorstander van een regelmatige monitoring van de pedagogische opvangkwaliteit, op het niveau van heel de sector. Na de eerste Memoq- nulmeting in 2017 wachten we nog steeds op de aankondiging van de 1-meting. Die meting zal ons erg veel leren over sterkste, zwaktes, eventuele knelpunten liggen en wat er beleidsmatig moet verbeteren. Een heel goed instrument, dat nu structureel moet ingezet worden.

Meer info over een kindnorm in de kinderopvang: https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Kindnorm/Kinderen%20aan%20zet/Kinderopvang.pdf

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be