Skip to Content

Gezinsbond, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap vragen (ook) verlenging corona-ouderschapsverlof tot het einde van het jaar

Meer dan 160.000 mensen vroegen ondertussen het corona-ouderschapsverlof aan. Minister Muylle hoopt op een verlenging na september. Gezinsbond, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap vinden dat een goed idee

Sinds mei hebben al meer dan 160.000 mensen het corona-ouderschapsverlof aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Nog eens bijna 40.000 mensen vroegen in die periode het gewone ouderschapsverlof aan. Minister Muylle hoopt op een verlenging van het corona-ouderschapsverlof na september. De Gezinsbond, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap vinden zo'n verlenging tot het einde van het jaar een goed idee. Het corona-ouderschapsverlof kwam er destijds op specifieke vraag van de Gezinsbond en Ligue des Familles.

"Tot eind september kunnen (pleeg)ouders beroep doen op het zogenaamde corona-ouderschapsverlof. Voor veel gezinnen blijft dat een geruststelling in het kader van de schoolopstart en de cijfers bewijzen het succes van deze maatregel: 160.000 gezinnen maakten er ondertussen al gebruik van. Ondertussen krijgt we veel vragen om te pleiten voor een verlenging van het corona-ouderschapsverlof na eind september. Ouders halen aan dat er een opvangprobleem dreigt als de opvang of de school in quarantaine moet of als hun kind(eren) thuis zelf in quarantaine moet(en) blijven. Bovendien kunnen of mogen de grootouders meestal niet inspringen. De verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot het einde van het jaar is dus een goed idee,” zeggen de Gezinsbond, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap.

Gezinsbond, Ligue des familles, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap plaatsten het corona-oudershapsverlof al sinds het voorjaar op de politieke agenda en hopen dat er snel duidelijkheid komt voor bezorgde gezinnen.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel