Gezinsbond en Onafhankelijk Leven eisen onmiddellijke uitbetaling beschikbaar budget voor kinderen met handicap

1.750 gezinnen met een kind met een handicap hebben recht op een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) maar ze staan op de wachtlijst omdat de overheid onvoldoende centen vrijmaakt. Nochtans zit er dit jaar nog meer dan 30 miljoen euro in de PAB-pot. Verschillende gezinnen kunnen dus nog uit de nood geholpen worden, maar de Vlaamse regering laat na om dit geld te verdelen. Onafhankelijk Leven en de Gezinsbond begrijpen dit niet en reageren met het jaareinde in zicht ontstemd.

“Het is onbegrijpelijk dat het beschikbare budget van dit jaar nog steeds niet is uitgekeerd aan de rechthebbende gezinnen. Een PAB is voor hen onmisbaar om de zorg en ondersteuning van hun kind te organiseren,” zegt Dave Ceule, directeur van Onafhankelijk Leven.

“Gezinnen met een kind met een beperking verdienen erkenning en ondersteuning voor de mantelzorg die ze 24/24 en 7/7 opnemen. Keer daarom die 30 miljoen uit, zodat gezinnen die zorg en ondersteuning kunnen inschakelen die voor hun kind nodig is én bij hun gezinssituatie past,” zegt Lieve Declerck, beleidsmedewerker op de studiedienst van de Gezinsbond.

3 jaar op de wachtlijst

Rune (6 jaar) staat al 3 jaar op de wachtlijst voor een PAB-budget. Mama Kim vertelt: “Rune heeft een hersenletsel waardoor hij motorische problemen heeft en niet kan praten. Rune communiceert met een spraakcomputer en via beperkte gebarentaal. Met een PAB-budget zouden we voor Rune een assistent kunnen voorzien op school. We kiezen bewust voor inclusief onderwijs, maar we beseffen dat Rune daarvoor extra ondersteuning nodig heeft.”

“PAB-systeem voelt als een loterij”

Katrien, mama van Rik (6 jaar) getuigt: “Rik heeft een genetische mutatie, een hartafwijking en autismespectrumstoornis. Hij gaat elke week vijfmaal naar de kinesist, driemaal naar de logopedist en tweemaal naar de ergotherapie. Ver stappen lukt niet zonder rolwagen. Rik draagt enkel- en voetortheses, staat dagelijks in een sta-apparaat en draagt een valhelm. We hoorden verhalen van jarenlange wachttijden voor een PAB-budget, maar lieten ons niet afschrikken. We ontvingen uiteindelijk een positieve beslissing en staan in de meest dringende prioriteitengroep, maar we hebben nog steeds geen budget ontvangen. We hebben er alle begrip voor dat er voorrang wordt gegeven aan lotgenoten die het moeilijker hebben, maar voor ons voelt het hele systeem als een loterij waarbij we voorlopig geen winnend nummer mogen hebben.”

Onafhankelijk Leven en de Gezinsbond roepen de Vlaamse regering op om niet langer te talmen en de voorziene PAB-middelen van dit jaar snel ter beschikking te stellen. “De regering lijkt het vrijmaken van PAB-budget te willen koppelen aan een hervorming van het volledige PAB-systeem. De geplande hervorming ligt echter al jaren op tafel en is een ezelsdracht geworden. Daar hebben de gezinnen die wachten op broodnodige ondersteuning voor hun kind geen boodschap aan,” zegt Dave Ceule.

Geen persoonsvolgende financiering voor minderjarigen

In het regeerakkoord belooft de Vlaamse regering uitdrukkelijk om persoonsvolgende financiering voor kinderen met een handicap in te voeren. Minister van Welzijn Wouter Beke kondigde recent echter aan dat dit engagement niet nageleefd zal worden. Met deze beslissing breekt de Vlaamse regering niet alleen haar belofte, ze gaat opnieuw lijnrecht in tegen het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap dat ons land verplicht om inclusie te realiseren. Met een persoonsvolgend budget zouden kinderen met een handicap een leven middenin de samenleving leiden. Door bijvoorbeeld persoonlijke assistenten aan te werven kan een kind met een handicap thuis wonen en deelnemen aan inclusieve vrijetijdsactiviteiten.

“Inclusie van jongs af aan, dat moet de prioriteit zijn. Met een eigen budget kunnen gezinnen een inclusief verhaal schrijven en hun kind met een beperking laten opgroeien in het gezin, in de vertrouwde buurt, samen met zijn broertjes en zusjes”, bevestigt Lieve Declerck van de Gezinsbond.

Hervorming huidig PAB-systeem

Persoonsvolgende financiering bestaat in Vlaanderen al voor volwassenen en zou volgens de regering deze legislatuur ook ingevoerd worden  voor minderjarigen. Zonder overleg met de sector wordt die belofte nu van tafel geveegd. Minister Beke wil in de plaats daarvan het huidige PAB-systeem voor minderjarigen hervormen.

“Meer bestedingsmogelijkheden voor mensen met een PAB-budget, hogere budgetten en een vraaggestuurd aanbod in voorzieningen zijn goede suggesties die op tafel liggen. Wel op voorwaarde dat ze degelijk en snel uitgewerkt worden in grondig overleg met de actoren op het terrein. Een hervorming van het huidige PAB-systeem is enkel aanvaardbaar indien er in de nabije toekomst een shift komt naar werkelijke persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap. Een hervorming van het huidige systeem mag slechts een tussenstap zijn naar een volwaardig inclusief beleid,” besluit Dave Ceule van Onafhankelijk Leven.

 

Perscontact

Paolo De Francesco, hoofd studiedienst Gezinsbond vzw
paolo.de.francesco@gezinsbond.be
GSM: +32 (0)478 36 54 73
 

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be