Skip to Content

Gezinsbond en Ligue des familles zijn blij met voorstel rond extra ouderschapsverlof, maar vinden het geen oplossing voor alle gezinnen

Gezinsbond en Ligue des familles waarderen de tegemoetkoming voor alleenstaande ouders en pleiten voor verdere uitbreiding naar alle jonge gezinnen

Gezinsbond en Ligue des familles vragen al enkele weken een specifiek verlof voor ouders met jonge kinderen of kinderen met bijzondere zorgnoden. Ze lanceerden ook een petitie die op 1 week tijd meer dan 16.000 handtekeningen opleverde. De gezinsorganisaties zijn teleurgesteld dat de regering hier niet op ingaat, maar verwelkomen het voorstel van minister Muylle om het ouderschapsverlof tijdelijk uit te breiden voor alleenstaande ouders. Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door de regering. Concreet: alleenstaande ouders zouden tot 30 juni zonder veel rompslomp deeltijds ouderschapsverlof kunnen opnemen zonder dat dat hun rechten later dit jaar of wanneer de kinderen groter zijn in het gevaar brengt. “Dit is alvast voor een deel van de gezinnen een oplossing om werk en gezin beter te kunnen combineren, maar helaas niet voor alle gezinnen die er op dit moment echt behoefte aan hebben”, zeggen beide gezinsorganisaties. 

Als sinds de start van de lockdownmaatregelen krijgen de Gezinsbond en de Ligue des familles heel veel bezorgde signalen van ouders over de moeilijke combinatie van thuiswerk en de zorg voor kinderen. Zeker gezinnen met jonge kinderen (baby’s, peuters en kleuters), alleenstaande ouders, gezinnen waar de opvang door één ouder moet gebeuren, pleeggezinnen en gezinnen waar de kinderen extra zorg nodig hebben omwille van een handicap getuigen dat het heel moeilijk is om hun gewone werkuren aan te houden.

“Deze gezinnen maken heel lange dagen om te kunnen werken en doen dat zelfs als de kinderen slapen of ze nemen noodgedwongen verlof. Intussen is het einde van de lockdown nog niet in zicht en het jaar is nog niet eens half weg. Voor deze ouders vroegen we een speciaal verlofstelsel dat ze ook deeltijds kunnen opnemen. We kregen daarvoor via een petitie massale steun, want op een week tijd kreeg de petitie 16.000 handtekeningen. Ze zijn immers met veel, de jonge ouders die eronder door aan het gaan zijn of al hun verlof aan het opnemen zijn”, zeggen de Gezinsbond en Ligue des familles.

Eindelijk antwoord van minister Muylle

Meer dan 4 weken na de officiële vraag kwam er een voorstel van Minister Muylle. Er komt geen speciaal verlof met een vergoeding die vergelijkbaar is met de regeling voor tijdelijke werkloosheid, maar de minister wil wel een geste doen naar alleenstaande ouders door het ouderschapsverlof voor hen tijdelijk uit te breiden. Tenminste, als dat voorstel goedgekeurd wordt door de regering.

“Dit is voor een deel van de gezinnen een oplossing: zij kunnen (deeltijds) ouderschapsverlof opnemen zonder dat dat hun rechten later dit jaar of wanneer de kinderen ouders zijn in het gevaar brengt. Maar er is nog veel onduidelijkheid. Wat met de vergoeding? Voor alleenstaande ouders is het net moeilijk om ouderschapsverlof te nemen omdat daar een stevig prijskaartje aan vasthangt. Wat met pleegezinnen en zelfstandigen die geen recht hebben op ouderschapsverlof? Ook kunnen enkel alleenstaande ouders er gebruik maken en is het geen oplossing voor veel andere gezinnen: pleegouders, zelfstandigen, ouders met baby’s, peuters en kleuters of koppels van wie een van de twee ouders buitenshuis werkt”, besluiten de gezinsorganisaties.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel