Skip to Content

Gezinsbond en Child Focus winnen met Veilig Online 1 van de 5 M-Awards

Vandaag reikte Mediawijs, het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid, voor de derde keer op rij de M-Awards uit

Vandaag reikte Mediawijs, het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid, voor de derde keer op rij de M-Awards uit. Met de uitreiking van 5 M-Awards zet Mediawijs organisaties die in Vlaanderen en Brussel creatief én kritisch omgaan met media en ict in de bloemetjes.

Vijf Awards
Scholen, overheden, organisaties en bedrijven dienden 31 mediawijze projecten in. Een onafhankelijke jury nomineerde daaruit 14 finalisten, waarvan 5 initiatieven vandaag een M-Award winnen. De jury hield rekening met:

 • het mediawijsheidsgehalte van de inhoud van het project,
 • de gerealiseerde maatschappelijke impact,
 • de mate waarin goed werd samengewerkt met partners en
 • het vernieuwend gehalte.

De M-Awards werden uitgereikt door Oscar en Werner, twee vrijwillgers van Konekt vzw. Konekt vzw ging vorig jaar met een M-Award naar huis.

"De bevordering van mediawijsheid blijft één van de speerpunten van mijn beleid. De M-Awards geven erkenning aan verdienstelijke initiatieven en motiveren andere organisaties om ook met mediawijsheid aan de slag te gaan," zegt Vlaams minister van media, Sven Gatz

Vijf winnaars 

1. De M-Award voor Mediawijs Educatief project gaat naar Veilig Online van De Gezinsbond en Child Focus. Veilig online bestaat uit 5 interactieve vormingsmodules voor ouders over: 'internet en privacy', 'gamen', 'sociale media', 'cyberpesten' en 'online relaties en seksualiteit'. Via getuigenissen van jongeren, ouders en experts, animatiefilmpjes, infographics, quiz, stellingen … krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. Je vindt de modules op www.veiligonline.be.

“Op www.veiligonline.be bieden de Gezinsbond en Child Focus 5 vormingsmodules aan om ouders te versterken in de media-opvoeding van hun kinderen. Deze modules vormen de basis voor meer dan 200 vormingsavonden per jaar waarvan 40 voor kwetsbare ouders. Deze award geeft ons de erkenning en de 'drive' om verder te innoveren en nog meer ouders te bereiken.” Michaël Op de Beeck, Gezinsbond

2. Met de imec.digimeter wint de onderzoeksgroep MICT-UGent-imec de M-Award voor Mediawijs Onderzoek. Jaarlijks onderzoekt de imec.digimeter het bezit en gebruik van media en technologieën in Vlaanderen.  Daarnaast toont de imec.digimeter ook hoe de Vlamingen omgaan met nieuwe technologieën en welke plaats ze geven aan digitale media in hun leven. Het rapport lees je op www.digimeter.be.

"Sinds 2009 geeft digimeter inzicht in hoe Vlamingen omgaan met digitale media en technologie. Daarbij kijken we verder dan alleen maar naar bezit en gebruik. Ook thema’s zoals digitaal welzijn (“digibesitas”), privacy en angst voor technologie komen aan bod. Hiermee is digimeter een referentie geworden voor organisaties die zich inzetten voor mediawijsheid." Bart Van Haelewyn, MICT-UGent-imec

3. De campagne Kop Op van Het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen en sleept de M-Award voor Mediawijze Mediaproductie in de wacht. Samen met verschillende partners willen ze met de campagne mensen bewust maken over hun smartphonegebruik want het wordt tijd dat we wat meer ‘opkijken’ van onze smartphone. De website www.kopop.be bestaat uit een zelftest, een speciaal ontwikkelde 'mobile-DNA' app - die je smartphone gewoonten in kaart brengt - en reikt tips aan.

"ls Veiligheidsinstituut vinden we het belangrijk om in te spelen op actuele noden, èn om dat samen te doen met enthousiaste en betrokken partners. Gezien het maatschappelijk belang van dit thema, gaan we ook in de toekomst verder met dit project. De juiste balans vinden in je leven, tijd hebben voor dat wat jij echt belangrijk vindt, dat wil iedereen. De smartphone maakt het ons niet altijd even makkelijk. Daar willen wij bij helpen." Liesbeth Fivez, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen

4. De M-Award voor Mediawijs Beleid gaat naar de bibliotheek van Kortrijk. De Kortrijkse bib richtte een belangrijk deel van haar publieksruimtes in als Open Leercentrum met ruime medialabfuncties. Naast laagdrempelige en permanente toegang tot hard- en software en digitale ondersteuning, kan het publiek er gebruik maken van mediapc’s, screen sharing-technologie en een instrumentheek. Via onderwijs- en educatieve ondersteuning zet de bib in op het gratis uitlenen van educatieve hardware en digitale leermiddelen aan leerkrachten, co-creatie en mediawijze projectwerking. Hun werking is een mooi voorbeeld van hoe een mediawijs beleid uitgerold kan worden.

“De bib als ‘digitale stadshub’, een kennis- en leercentrum voor iedereen.” Jürgen Van Lerberghe, bibliotheek Kortrijk

5. De M-Award voor Mediawijs Schoolproject gaat naar het project 'Echt of nep' van Vrije Basisschool O.L.V.O. Knokke-Heist. Het project 'Echt of nep' werkte een leerlijn uit voor de volledige lagere school. Elk leerjaar krijgt hierbij les over een bepaald thema (fotobewerking, info op websites, reclamebanners, nieuwsberichten, gaming). Al het lesmateriaal is ook voor iedereen vrij toegankelijk.

“Echt of nep? Surfend op golven vol fantasie, waarheid, feiten en meningen, leer ik de wereld beter begrijpen. Ik denk, dus ik ben!” Els De Vuyst, VBO O.L.V.O. Knokke-Heist

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel