Gezinsbond: "Besparing op Vlaamse kinderbijslag is onverdedigbaar, zeker nu."

Het Groeipakket mag geen krimppakket worden.

De opeenvolgende besparingen op het indexmechanisme in het Groeipakket, zoals de Vlaamse kinderbijslag heet, kosten gezinnen ondertussen al 208 euro per jaar per kind in de nieuwe regeling. In het licht van de huidige fors stijgende energie- en andere prijzen vindt de Gezinsbond dit onverdedigbaar. De gezinsorganisatie roept de Vlaamse regering dan ook op om deze besparingen onmiddellijk ongedaan te maken, de kinderbijslag welvaartsvast te maken en snel werk te maken van leeftijdsbijslagen. Het Groeipakket mag geen krimppakket worden.

De energiekost schiet door naar historisch hoge waarden als gevolg van een stijgende vraag bij de heropleving van de industrie na corona en de geopolitieke onrust (oorlog in Oekraïne). De irrationele gasprijzen hebben rechtstreeks gevolgen voor de energiefactuur van heel wat gezinnen.

Uit een studie die vorige week werd gepubliceerd door de KU Leuven blijkt dat doortastende maatregelen zich opdringen. Recente maatregelen temperen het verlies aan koopkracht enigszins voor de laagste inkomsten en dit in tegenstelling tot de gezinnen uit de middenklasse. Zij verliezen het meest aan koopkracht.  

Dat verlies aan koopkracht wordt versterkt door de besparingen die werden doorgevoerd in het Groeipakket. De Gezinsbond kon zich bij de start van het Groeipakket in 2019 vinden in het nieuw basisbedrag van 160 euro voor kinderen geboren vanaf 2019. Dit dekte toen bijna de helft (49,33%) van de minimumkost (324,35 euro per maand) voor kinderen in de leeftijdsklasse 0 tot 6 jaar.

Intussen was er in 2017 al een indexsprong meer in Vlaanderen dan in de andere regio’s en voor gezinnen in de oude Vlaamse kinderbijslagregeling de bevriezing (voor vijf jaar, van 2020 tot en met 2024) van het hoogste basisbedrag (de vroegere derde rang) en van alle leeftijdsbijslagen (op 6, 12 en 18 jaar). Recenter (najaar 2021) schroefde de Vlaamse regering de algemene vaste indexatie terug van 2% naar 1%. Dit tot groot ongenoegen van heel wat gezinnen. Deze beslissing zet de begroting van gezinnen namelijk danig onder druk. En bepaalde maatregelen zoals de eenmalige verwarmingspremie houden geen rekening met het aantal gezinsleden. De inflatie steeg ondertussen in februari naar 8,04%. Daardoor dekt het basisbedrag van het Groeipakket na de overschrijding van de spilindex in februari nog maar 45,37% van de maandelijkse minimumkost per kind (374,28 euro). Dat betekent voor gezinnen minstens een extra kost van 208 euro per jaar per kind. En het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex de volgende twaalf maanden nog tweemaal wordt overschreden. Op die manier is het slechts een kwestie van tijd vooraleer kinderen in Brussel een hoger basisbedrag zullen krijgen dan kinderen in Vlaanderen. En Vlaamse gezinnen met kinderen geboren vóór 2019 verliezen in de oude regeling nog méér koopkracht.

Daarom roept de Gezinsbond de Vlaamse regering op om

  1. onmiddellijk alle niet-indexeringen van de voorbije jaren in het Groeipakket ongedaan te maken
  2. vanaf nu de bedragen van het Groeipakket opnieuw te koppelen aan de spilindex zoals dat ook gebeurt in de andere regio’s
  3. snel werk te maken van leeftijdsbijslagen die ervoor moeten zorgen dat minstens de helft van de toenemende kosten voor ouder wordende kinderen ook gedekt wordt door het Groeipakket en dat in alle leeftijdsklassen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be