Skip to Content

“Generatie Rookvrij” wil dat geen enkel kind nog begint met roken

Tientallen organisaties - waaronder de Gezinsbond - roepen op om meer rookvrije plaatsen te creëren

Om onze toekomstige jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving, roepen tientallen organisaties ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak van 31 mei op om meer rookvrije plaatsen te creëren, vooral daar waar veel kinderen en jongeren komen. Want zien roken, doet roken. Op 28 mei ondertekenden de organisaties een charter, meteen ook het startsein van een grote publiekscampagne met op 31 mei de ludieke actie “Ik blaas liever bellen dan rook”. 95% van de Belgen staat achter het recht om rookvrij op te groeien en 85% geeft aan zich te willen inzetten voor Generatie Rookvrij.

Elke week beginnen in België honderden jongeren te roken. Aan de basis hiervan ligt een simpele logica: zien roken, doet roken. De nieuwe beweging “Generatie Rookvrij” wil dat niemand, vanaf 2019 geboren, ooit nog begint met roken. Een aantal pioniergemeenten, kinderboerderijen en ziekenhuizen nemen het voortouw. Als deze beweging verder uitdeint, zal voor de volgende generatie niet roken de nieuwe norm zijn. Dit zal jongeren weerbaarder maken om niet te beginnen met roken.

Wie zit achter Generatie Rookvrij?
Het oorspronkelijke initiatief komt van Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker, maar kreeg al snel de steun van de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. Ondertussen schaarden zich tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen achter de oproep. Op 28 mei ondertekenden deze organisaties het charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie.

De pioniers
Generatie Rookvrij wil verantwoordelijken bij gemeenten, sportclubs, jeugdbewegingen, … warm maken om hun locaties of events rookvrij te maken, ruimer dan wat de wetgever vandaag voorschrijft. Als er nog rookzones worden toegestaan, zouden die uit het zicht van kinderen moeten zijn. Zes gemeenten nemen het voortouw en maken binnenkort op vraag van Kom op tegen Kanker hun speeltuinen en sportterreinen rookvrij. Vier kinderboerderijen doen hetzelfde met hun domein. Drie ziekenhuizen nemen een voortrekkersrol op. Op de campagnesite staan tips en communicatiematerialen om anderen te helpen deze goede voorbeelden te volgen.

Iedereen, bekend of onbekend, kan helpen
Op 31 mei, de Werelddag zonder Tabak, vinden ludieke acties “Ik blaas liever bellen dan rook” plaats. Verschillende bekende Vlamingen steunen de nieuwe beweging Generatie Rookvrij en zullen bellen blazen samen met kinderen op school. De initiatiefnemers hopen dat vele andere scholen, jeugdbewegingen, sportclubs, enz. in de loop van het jaar dit bellenblaasvoorbeeld zullen volgen. Iedereen kan een bijdrage leveren om het ambitieuze doel van een rookvrije generatie te realiseren: door een affiche op te hangen, door een brief te sturen naar de sportclub van zoon of dochter, door bellen te blazen en dit te posten via social media met #generatierookvrij.

Meer informatie op www.generatierookvrij.be.

De samenleving is er klaar voor
Het succes van soortgelijke acties in o.a. Nederland, maar ook het initiatief van Kruidvat om geen tabaksproducten meer te verkopen in ons land, toont aan dat we als samenleving klaar zijn om deze stap te zetten. Alle ouders, ook veel rokende ouders, willen dat hun kinderen van de sigaret afblijven. Uit een nieuwe bevraging van Stichting tegen Kanker bij 3.500 personen blijkt dat het draagvlak voor Generatie Rookvrij onder de bevolking erg groot is. 95% van de Belgen staat achter het recht van kinderen om rookvrij op te groeien. Niet alleen niet-rokers zijn grote voorstanders van rookvrije omgevingen, ook voor rokers mogen veel plaatsen rookvrij worden. 85% van de Belgen wil zich inzetten voor Generatie Rookvrij en 86% vindt dat in het volgende regeerakkoord hierover afspraken moeten gemaakt worden.

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Lieve Declerck Attachee Welzijn en Gezondheidszorg Studiedienst
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Lieve Declerck Attachee Welzijn en Gezondheidszorg Studiedienst
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel