Geletterde ouders zijn sterke ouders

Week van de Geletterdheid (10 tot 14 september) focust op versterken van ouders in geletterdheid

1 op de 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Concreet betekent dit dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ict-gebruik.Toch is geletterdheid voor ouders uiterst belangrijk om zichzelf en hun kinderen te helpen ontwikkelen. Daarom focust de week van de geletterdheid dit jaar op het versterken van ouders in geletterdheid. De week van de geletterdheid is een campagne van het departement Onderwijs, Vocvo, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Kind & Gezin, Gezinsbond en Wablieft. De Week van de geletterdheid loopt van 10 tot 14 september 2018.

Elk jaar organiseert Unesco de Internationale dag van de geletterdheid op 8 september. Om het belang van geletterdheid, zowel op individueel als op maatschappelijk vlak, wereldwijd te benadrukken. Naar aanleiding van deze dag vindt ook de Week van de Geletterdheid plaats in Vlaanderen.

1 op de 7 Vlamingen is te laag geletterd

Want ook in Vlaanderen is laaggeletterdheid nog steeds een probleem. 1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is te laag geletterd om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Dit betekent onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen en ICT gebruiken. Ook heel wat ouders in Vlaanderen hebben hier moeite mee: 1 op 10 onder hen is laaggeletterd. Daardoor kunnen ze hun kind onvoldoende ondersteunen. Zo gaat laaggeletterdheid verder van generatie op generatie. Onvoldoende geletterd zijn heeft een negatieve invloed op het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen.

Je kan als volwassene op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel terecht om te werken aan je geletterdheid. Zo kan je in een Centrum voor Basiseducatie (CBE) werken  aan vaardigheden als taal, wiskunde, maatschappij-oriëntatie en ICT. Je kan het open aanbod bij een centrum volgen, maar ze organiseren ook opleidingen op maat in organisaties en bedrijven.

CBE bezoekt tijdens de Week van de Geletterdheid verschillende vestigingen van Huis van het Kind. Zo willen de organisaties elkaar beter leren kennen en op elkaar afgestemd raken.

Gezinsbond is partner van week van de geletterheid

Uit een onderzoek naar digitale vaardigheden stelde de Gezinsbond vast dat verrassend veel mensen digitaal niet 'mee' zijn. We moeten intussen wel waarborgen dat ook wie niet met de computer werkt, zich kan informeren en deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Met 'Veilig online' zet de Gezinsbond in op digitale geletterdheid. Via getuigenissen, quiz, tips... krijgen ouders zicht op het mediagebruik van kinderen en jongeren. Ze kunnen er ook zoeken naar een vormingsavond in de buurt of zelfs een vorming aanvragen. Scholen en ouderverenigingen krijgen korting op een vormingsavond (nog goedkoper door samen te werken met een afdeling van de Gezinsbond). Voor kansengroepen en scholen buitengewoon onderwijs is de vorming gratis.

Contacteer ons
Joke Dejaeghere Campagnecoördinator, Federatie Centra voor Basiseducatie
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Joke Dejaeghere Campagnecoördinator, Federatie Centra voor Basiseducatie
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen  van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van 12.500 vrijwilligers en 140 personeelsleden. 220.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel