Skip to Content

Geletterde ouders zijn sterke ouders

Week van de Geletterdheid (10 tot 14 september) focust op versterken van ouders in geletterdheid

1 op de 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Concreet betekent dit dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ict-gebruik.Toch is geletterdheid voor ouders uiterst belangrijk om zichzelf en hun kinderen te helpen ontwikkelen. Daarom focust de week van de geletterdheid dit jaar op het versterken van ouders in geletterdheid. De week van de geletterdheid is een campagne van het departement Onderwijs, Vocvo, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Kind & Gezin, Gezinsbond en Wablieft. De Week van de geletterdheid loopt van 10 tot 14 september 2018.

Elk jaar organiseert Unesco de Internationale dag van de geletterdheid op 8 september. Om het belang van geletterdheid, zowel op individueel als op maatschappelijk vlak, wereldwijd te benadrukken. Naar aanleiding van deze dag vindt ook de Week van de Geletterdheid plaats in Vlaanderen.

1 op de 7 Vlamingen is te laag geletterd

Want ook in Vlaanderen is laaggeletterdheid nog steeds een probleem. 1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is te laag geletterd om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Dit betekent onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen en ICT gebruiken. Ook heel wat ouders in Vlaanderen hebben hier moeite mee: 1 op 10 onder hen is laaggeletterd. Daardoor kunnen ze hun kind onvoldoende ondersteunen. Zo gaat laaggeletterdheid verder van generatie op generatie. Onvoldoende geletterd zijn heeft een negatieve invloed op het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen.

Je kan als volwassene op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel terecht om te werken aan je geletterdheid. Zo kan je in een Centrum voor Basiseducatie (CBE) werken  aan vaardigheden als taal, wiskunde, maatschappij-oriëntatie en ICT. Je kan het open aanbod bij een centrum volgen, maar ze organiseren ook opleidingen op maat in organisaties en bedrijven.

CBE bezoekt tijdens de Week van de Geletterdheid verschillende vestigingen van Huis van het Kind. Zo willen de organisaties elkaar beter leren kennen en op elkaar afgestemd raken.

Gezinsbond is partner van week van de geletterheid

Uit een onderzoek naar digitale vaardigheden stelde de Gezinsbond vast dat verrassend veel mensen digitaal niet 'mee' zijn. We moeten intussen wel waarborgen dat ook wie niet met de computer werkt, zich kan informeren en deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Met 'Veilig online' zet de Gezinsbond in op digitale geletterdheid. Via getuigenissen, quiz, tips... krijgen ouders zicht op het mediagebruik van kinderen en jongeren. Ze kunnen er ook zoeken naar een vormingsavond in de buurt of zelfs een vorming aanvragen. Scholen en ouderverenigingen krijgen korting op een vormingsavond (nog goedkoper door samen te werken met een afdeling van de Gezinsbond). Voor kansengroepen en scholen buitengewoon onderwijs is de vorming gratis.

Contacteer ons
Joke Dejaeghere Campagnecoördinator, Federatie Centra voor Basiseducatie
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Joke Dejaeghere Campagnecoördinator, Federatie Centra voor Basiseducatie
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel