Skip to Content

Gefaseerde doorstart van de kinderopvang: reactie Gezinsbond

Reactie van de Gezinsbond op de gefaseerde doorstart van de kinderopvang (draaiboek Kind en Gezin)

Om een gefaseerde doorstart van de kinderopvang mogelijk te maken, heeft Kind en Gezin een draaiboek uitgewerkt. Gezinsbond nam het draaiboek onder de loep en is tevreden. Over de schoolopvang is evenwel nog geen duidelijkheid. De Gezinsbond hoopt dat er daarover op korte termijn duidelijkheid komt. De Gezinsbond pleit ook voor een lokaal en toegankelijk infopunt waar ouders met al hun vragen terechtkunnen over opvang van baby’s en peuters en op schoolvrije uren. Waar geen lokaal loket is, zou er nu dringend een infopunt voor ouders moeten komen.

“Blij dat meer ouders gebruik kunnen maken van opvang Kind en Gezin”

“We zijn blij dat vanaf volgende week meer ouders opnieuw gebruik zullen kunnen maken van de opvang van Kind en Gezin. Naast de ouders in essentiële sectoren en kwetsbare gezinnen komen er nu nieuwe gezinnen in aanmerking. Dat zijn in eerste instantie gezinnen waar minstens één ouder buitenshuis werkt en alleenstaande telewerkende ouders. Vanaf 18 mei kunnen alle ouders weer terecht in de opvang. Dat is hoognodig. Veel ouders willen terug aan de slag zonder tegelijk ook de kinderen op te vangen. Die combinatie is loodzwaar en vaak onhaalbaar. We rekenen op soepelheid en begrip van de opvang en de ouders om binnen de gezondheids- en kwaliteitsvoorschriften samen te bekijken hoe er zo goed mogelijk beantwoord kan worden aan de opvangnoden van de ouders. Het is ook een logische beslissing om zolang de coronamaatregelen gelden ouders geen vergoeding aan te rekenen voor een afwezigheidsdag van hun kind in de opvang”, zegt de Gezinsbond.

Graag ook duidelijkheid over schoolopvang

“Voor de schoolopvang vragen we op korte termijn duidelijkheid, want we weten niet of de regels die gelden voor de opvang van Kind en Gezin ook voor de noodopvang op school zal gelden. En wat met de buitenschoolse opvang die niet onder regelgeving van Kind en Gezin valt? Voor ouders moet het ook duidelijk zijn waar ze terechtkunnen voor hulp bij opvangvragen. De lokale overheden die nog geen lokaal loket hebben, zouden een laagdrempelig infopunt moeten voorzien”, besluit de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel