Skip to Content

Frans Schotte herkozen als algemeen voorzitter Gezinsbond

Gewezen CEO Standaard Boekhandel wil slagkracht en relevantie verhogen

Frans Schotte is vandaag herkozen als algemeen voorzitter van de Gezinsbond. Samen met de nieuwe algemeen directeur en een fel verjongde raad van bestuur wil hij werk maken van de verdere vernieuwing bij de grootste gezinsvereniging van het land.

Frans Schotte werd vanmorgen met 91 procent van de stemmen herkozen door de 146 leden van de Algemene Vergadering van de Gezinsbond. De voormalige CEO van Standaard Boekhandel, die in 2011 Roger Pauly opvolgde als algemeen voorzitter van de Gezinsbond, kreeg daarmee een duidelijk mandaat voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. "De voorbije zes jaar stonden in het teken van professionalisering ", aldus Schotte. "De structuur van onze centrale diensten en de financiën van de organisatie werden op orde gebracht. Nu is het tijd om daar de vruchten van te plukken."

Relevantie in veranderende samenleving

Samen met algemeen directeur Jeroen Sleurs die in april werd aangesteld, wil Schotte de komende jaren de slagkracht en relevantie van de Gezinsbond verder opkrikken. Schotte: "De structuur van onze vrijwilligerswerking, met 935 afdelingen, 34 gewesten en een provinciale vertegenwoordiging is vandaag bijvoorbeeld te complex. We hebben bijna 13.000 vrijwilligers, en dat aantal is de laatste decennia quasi stabiel gebleven. Maar de moderne vrijwilliger verwacht wel een ander soort engagement: concreter, minder vergaderen, meer doen. Dat moeten we mogelijk maken."

Schotte verwacht ook dat de Gezinsbond meer aansluiting vindt bij de gezinnen van vandaag. "Onze maatschappij is diverser dan ooit. Zowel in termen van etniciteit als qua samenstelling. Het klassieke gezin is al lang niet meer de standaard. Eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, holebi-gezinnen, 'empty nesters', senioren en zelfs alleenstaanden: voor al die mensen moeten we er evengoed zijn. Dat zal trouwens essentieel blijken als we de solidariteit tussen gezinnen en generaties willen bewaren." 

Eigentijds aanbod

Schotte mikt daarvoor onder meer op een meer eigentijds aanbod van producten en diensten. "Onze materiële ledenvoordelen vormen sinds het ontstaan van de Gezinsbond een belangrijke reden voor ons succes. Maar het bestedingspatroon van gezinnen evolueert. Daarin moeten we meegaan: meer duurzame producten, een ruimer vrijetijdsaanbod en meer online mogelijkheden. Ik zie ook nog veel opportuniteiten op het vlak van onze lokale vrijwilligersdiensten. De kinderoppasdienst van de Gezinsbond is nog altijd een begrip, maar door de toenemende vergrijzing liggen er bijvoorbeeld mogelijkheden om de gezelschapsdienst voor senioren verder uit te bouwen."

De verdere digitalisering maakt voor Schotte onherroepelijk deel uit van een meer eigentijdse aanbod. "De laatste jaren hebben we daar al stappen in gezet. Bijvoorbeeld met ons online contentplatform GoedGezind.be, de nieuwe opvoedingswebinars en de digitalisering van onze kinderoppasdienst. Maar we zullen nog een flink tandje moeten bijsteken."

Politieke slagkracht

Met een kleine 250.000 leden houdt de Gezinsbond in vergelijking met vele andere traditionele middenveldorganisaties behoorlijk goed stand. "We zijn daarmee veruit de grootste gezinsvereniging van het land. En toch moet onze ambitie hoger liggen. Uit recent universitair onderzoek bleek dat, op de ondernemersorganisaties Voka en Unizo na, geen enkele vereniging vandaag meer politieke invloed heeft dan de Gezinsbond. Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld zwaar kunnen wegen op het dossier van de kinderbijslag. Maar die politieke slagkracht hangt grotendeels samen met ons ledenaantal. Als we op beleidsvlak resultaten willen blijven boeken, moeten we niet alleen leden behouden maar ook nieuwe leden werven."

Verjonging

De leden van de Algemene Vergadering van de Gezinsbond kozen vanmorgen ook een nieuwe raad van bestuur voor de komende zes jaar. Die nieuwe raad van bestuur bestaat naast de algemeen voorzitter uit 10 vrouwen en 10 mannen. Onder de 20 bestuursleden bevinden zich 10 nieuwkomers, en 5 van hen zijn jonger dan 40 jaar. Schotte: "We hebben dit jaar voor het eerst gewerkt met een leeftijdsquotum. Een duidelijk teken dat we het echt menen met de verjonging en vernieuwing." In de loop van volgende week worden nog drie extra bestuursleden gecoöpteerd.

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel