Skip to Content

Evaluatie Groeipakket: Gezinsbond vraagt fundamentele verbeteringen en bijkomende middelen

Naar aanleiding van de hoorzitting over het Groeipakket in het Vlaams Parlement (28 april) vraagt de Gezinsbond fundamentele verbeteringen en bijkomende middelen om gezinnen te wapenen in de strijd tegen kinderarmoede

Woensdag 28 april vindt in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de evaluatie van het Groeipakket. De Gezinsbond is alvast vragende partij voor fundamentele verbeteringen en zal dat tijdens de hoorzitting ook uitgebreid uit de doeken doen. Yves Coemans: "We krijgen veel signalen van ontevreden gezinnen die zich nog altijd gediscrimineerd voelen, we ramen dat 400.000 gezinnen zich in deze situatie bevinden. Er moeten vooral bijkomende middelen worden toegekend, zodat het Groeipakket kan verbeteren voor alle gezinnen en ook een krachtiger wapen kan worden in de strijd tegen kinderarmoede. Het huidige Groeipakket is nog niet afgestemd op nieuwe grote gezinnen die in armoede terecht dreigen te komen."

“400.000 Vlaamse gezinnen voelen zich nog altijd gediscrimineerd”

Volgens de Gezinsbond heeft het Groeipakket uiteraard belangrijke pluspunten: het hoge basisbedrag voor elk kind geboren vanaf 2019, de ruimere sociale toeslagen waardoor ook werkende koppels met een laag inkomen uit arbeid en gezinnen in de middenklasse met 3 of meer kinderen (waarvan minstens 1 geboren vanaf 2019) in aanmerking komen en de automatische toekenning van de schooltoeslagen. De Gezinsbond heeft deze positieve punten in het verleden al herhaaldelijk toegejuicht.

Maar dat Vlaanderen het Groeipakket niet fundamenteel wil verbeteren, betreurt de Gezinsbond enorm.

“Nog regelmatig worden we benaderd door ontevreden gezinnen. Die voelen zich gefrustreerd én zelfs gediscrimineerd door het nieuwe Groeipakket en vooral door de overgangsmaatregelen. We ramen dat ruim 400.000 Vlaamse gezinnen zich op dit moment in die situatie bevinden. Het gaat dan over gezinnen met één kind (geboren voor 2019) en de combigezinnen met 3 of meer kinderen. Zij gaan er op geen enkele manier op vooruit, maar blijven ter plaatste trappelen of combineren het slechtste van beide systemen. Kinderen geboren voor 2019 die vanaf 2019 halfwees worden, verliezen zelfs hun verworven rechten (rangregeling en leeftijdsbijslagen) en krijgen duidelijk minder kinderbijslag dan kinderen die halfwees werden voor 2019. In Brussel daarentegen komen gezinnen automatisch terecht in de voor hen meest voordelige regeling, de nieuwe of de oude. Dat zou ook in Vlaanderen moeten worden aangepast", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

De Gezinsbond vindt dat het Groeipakket ook een krachtiger wapen zou moeten worden in de strijd tegen kinderarmoede. Vooral nieuwe grote gezinnen (4 of meer kinderen) dreigen meer in armoede terecht te komen dan gelijkaardige grote gezinnen van vóór 2019. Maar het huidige Groeipakket is daar nog niet op afgestemd. “De nieuwe sociale toeslagen volstaan niet om de vroegere rangregeling en leeftijdsbijslagen te vervangen voor grote gezinnen", zegt Yves Coemans.

Bijkomende middelen

"Meer en hogere sociale toeslagen zijn noodzakelijk en vergen bijkomende middelen. We zullen ons heftig verzetten tegen elk initiatief om sommige gezinnen wat meer te geven door andere gezinnen wat af te nemen", besluit Yves Coemans.

- einde persbericht -

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond. In 2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan met bijna 800 feestelijke activiteiten in oktober. In december volgt ook nog een academische zitting om de bevindingen te delen van een grootschalige bevraging bij ouders, kinderen en jongeren over 4 thema’s (gezonde (op)voeding, reclame, duurzaam leven en jongeren in het verkeer).

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel