Elk verkeersslachtoffer is er een te veel: Gezinsbond roept op tot meer daadkracht

In 2022 stierven 110 voetgangers en fietsers in het Vlaamse verkeer, zo blijkt uit de Verkeersveiligheidsbarometer. Het zijn pijnlijke cijfers die vragen om een daadkrachtig verkeersbeleid.

De Verkeersveiligheidsbarometer toont dat het aantal letselongevallen bij zachte weggebruikers, en fietsers in het bijzonder, niet enkel in stijgende lijn zit, maar de voorbije 10 jaar zelfs nooit hoger was. Als je inzet op een modal shift, en meer mensen wil laten fietsen, moet de infrastructuur daar ook klaar voor zijn. Zo niet, dan krijg je meer slachtoffers. En dat is onaanvaardbaar als het engagement in 2040 nul slachtoffers is bij zwakke weggebruikers.

Vlaanderen telde in 2022 niet minder dan 11.311 letselongevallen met zachte weggebruikers. Als Gezinsbond trekken we aan de alarmbel en vragen we dringend om bijkomende maatregelen. De ambitie van nul overleden fietsers en voetgangers in het verkeer tegen 2040 lijkt vandaag een verre droom. Er zijn meer maatregelen nodig en het is hoogtijd voor een daadkrachtig verkeersbeleid. De broodnodige modal shift kan enkel veilig verlopen als er tegelijk voldoende in infrastructuur geïnvesteerd wordt. 

Daarom vragen we als Gezinsbond het volgende:

  • Maak de infrastructuur voor fietsers en voetgangers versneld veiliger. Er is een grote inhaalbeweging nodig. Zowat alle overheidsniveaus maakten recent bijkomende middelen vrij. De grootste uitdaging ligt echter in de uitvoering en het tijdig besteden van deze middelen. De aandacht mag ook niet enkel naar grote projecten gaan, of enkel naar gemeenten die het hoog op hun agenda zetten. Vaak zijn het net vele kleine investeringen die het verschil maken tussen een onveilige en veilige fiets- of wandelroute. 
  • Hanteer de kindnorm in het verkeer. Kruispunten, wegen en oversteekplaatsen die ontworpen worden zodat ze veilig en overzichtelijk zijn voor kinderen, zijn veiliger voor iedereen. Dit betekent ook kiezen voor een vergevingsgezind wegenontwerp. Een kleine inschattings- of stuurfout mag niet eindigen in het ziekenhuis. 
  • Investeer in veilige routes tussen woonkernen, scholen en vrijetijdsinitiatieven. Waar ook kinderen zich zelfstandig veilig op kunnen verplaatsen. 
  • Investeer in conflictvrije kruispunten door aangepaste lichtregelingen of ongelijkvloerse kruisingen. Voorbeelden in binnen- en buitenland tonen hoe het kan. In Vlaanderen worden deze systemen jammer genoeg nog maar op weinig plaatsen toegepast. 
  • De snelheid van gemotoriseerd verkeer in woonwijken moet beperkt worden tot 30 km/u (ook voor speedpedelecs en elektrische scooters). Leefomgevingen moeten echte verblijfszones worden waar fietsers, voetgangers en ander verkeer elkaar de ruimte gunnen. Waar de situatie het toelaat (bijvoorbeeld afgescheiden stoepen en fietspaden) kan een hogere snelheid wel veilig zijn. 

Naast investeringen in weginfrastructuur is er uiteraard ook nood aan sensibilisering voor verkeersveilig gedrag, duidelijke verkeersregels en toezicht op de naleving van die regels. Maar alles begint met weginrichting en de leesbaarheid ervan. Want de weg is er voor iedereen: voor jong en oud, zachte of zwakke weggebruikers en gemotoriseerd vervoer.  

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be