Skip to Content

Eerste reactie Gezinsbond op regeerakkoord: "Hoopvol over aantal maatregelen die voor gezinnen positief kunnen uitdraaien"

Reactie van de Gezinsbond op de eerste, gekende punten uit het federale regeerakkoord

De onderhandelaars van de 7 partijen die een nieuwe regering proberen te vormen (SP.A, Open VLD, CD&V, Groen, PS, MR en Ecolo) hebben een inhoudelijk akkoord bereikt. Alexander De Croo wordt de premier van de nieuwe regering. Opvallend: er zitten in het regeerakkoord een aantal maatregelen die voor gezinnen positief kunnen uitdraaien. Zo wordt het geboorteverlof verlengd van 10 naar 20 dagen, komt er een uitbreiding van het mantelzorgverlof en wordt de kinderopvang goedkoper.  "Op het eerste gezicht heeft deze nieuwe regering oog voor de noden van gezinnen, al is het wachten op de volledige tekst en de concrete uitwerking", zegt de Gezinsbond.

"Een eerste blik op wat al bekend is van het regeerakkoord en de verbindende maidenspeech van Alexander De Croo stemmen ons hoopvol. Er zitten alleszins een aantal maatregelen in die positief zijn voor gezinnen. Op het eerste zicht heeft deze regering oog voor hun noden. Bijvoorbeeld: nog voor het regeerakkoord rond was, beslisten de vivaldi-partijen om de tijdelijke werkloosheid open te stellen voor ouders wanneer de klas of opvang van hun kind tijdelijk moet sluiten omwille van corona. Dat is een hele zorg minder voor ouders die geconfronteerd worden met de plotsse quarantaine van hun kinderen", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Geboorteverlof wordt verlengd van 10 naar 20 dagen

"De nieuwe regering wil het geboorteverlof verlengen. Ook dat is een nood van gezinnen. In 2018 overhandigden we samen met de Vrouwenraad suikerbonen aan Alexander De Croo om aandacht te vragen voor een langer geboorteverlof. Vandaag wordt dit voorstel realiteit: meemoeders en vaders krijgen de mogelijkheid om 20 dagen thuis te blijven na de geboorte van een kind zodat ze in de eerste weken na de geboorte meer aanwezig kunnen zijn en hun rol opnemen in de opvoeding", vult Elke Valgaeren verder aan.

"De vorige regering besliste nog op de valreep om het mantelzorgverlof geleidelijk aan uit te breiden tot 6 maanden. De vivaldi-partijen bevestigen die beslissing. Mantelzorgers zijn immers een onmisbare schakel in onze zorg", aldus Elke Valgaeren.

Goedkopere kinderopvang

"Men wil de kinderopvang goedkoper maken door een aanpassing van de fiscaliteit. Dat verlaagt de factuur van jonge gezinnen, maar het is nodig dat ook gezinnen met een heel laag inkomen daar van kunnen profiteren. Opnieuw belooft een regering om de uitkeringen te verhogen boven de armoedegrens. Het is hoog tijd om die belofte effectief waar te maken. De armoedecijfers in ons land blijven immers de verkeerde kant op gaan", zegt Elke Valgaeren.

Vergroening van het wagenpark, maatregelen tegen roken en humane repatriëring

"Positief is ook de aandacht voor het vergroenen van het wagenpark wat goed is voor het klimaat, maar ook voor de luchtkwaliteit, iets waar wij met onze kindnorm al lang aandacht voor vragen. Kinderen zijn immers de eerste slachtoffers van ongezonde lucht. Ook wil de nieuwe regering werk maken van maatregelen tegen roken. Vanuit kinderrechtenperspectief is het ook positief dat het terugkeerbeleid humaner wordt: in afwachting van een repatriëring kunnen kinderen niet langer opgesloten worden. Het blijft natuurlijk wachten tot we de volledige tekst grondig kunnen bestuderen, de budgettaire impact op korte en lange termijn kennen en de concrete uitwerking zien de volgende drie jaar. The proof of the pudding is in the eating. Gezinnen rekenen er op", besluit Elke Valgaeren.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel