Eerste Gezinsbarometer van Gezinsbond staat op 6,9/10

Internationale Dag van het Gezin

De Gezinsbond lanceert de Gezinsbarometer naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin op maandag 15 mei. Met een gemiddelde score van 6,9 blijken de gezinnen relatief tevreden. De grootste tevredenheid is er over de woonkwaliteit. Alleenstaande ouders en nieuw samengestelde gezinnen hebben financiële zorgen. Zo maakt 68% van de ouders zonder partner zich zorgen over hun inkomen. Bij nieuw samengestelde gezinnen is dat 58%.

'Algemeen gaat het relatief goed met de gezinnen in Vlaanderen, maar achter de gemiddelde cijfers schuilen soms grote verschillen. Zo zien we dat stabiele ondersteuning van groot belang blijft in het bijzonder bij alleenstaande ouders en nieuw samengestelde gezinnen’ zegt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond.

 

De Gezinsbarometer

De Gezinsbond lanceert vandaag de Gezinsbarometer en bevroeg daarvoor wat er leeft bij ouders in Vlaanderen met kinderen tussen 0 en 18 jaar oud. De barometer peilt naar het welbevinden en vertrouwen in vijf levensdomeinen: inkomen, relaties en welzijn, woonkwaliteit, toekomst van de kinderen en de combinatie werk en gezin. De gezinsorganisatie wil met kwartaalmetingen de vinger aan de pols houden en zo snel inspelen op reële noden. Globaal gezien scoren gezinnen in Vlaanderen 6,9 op de Gezinsbarometer. Dat wil zeggen dat ze over de verschillende thema’s heen relatief tevreden zijn met hun huidige situatie. Er is echter ook duidelijk nog ruimte voor verbetering van het gezinsbeleid. We lichten er enkele opvallende cijfers uit.

Hoe evalueren gezinnen hun financiële situatie?

Vier op de tien ouders maken zich zorgen over het gezinsinkomen. Bij alleenstaande ouders is dat zelfs 68%. Ook de nieuw samengestelde gezinnen springen boven het gemiddelde uit met 58%. Deze zorgen nemen wel af met de leeftijd van de ouders. Er zijn verder grote verschillen tussen de samenlevingsvormen. Bij gehuwde koppels is 32% bezorgd, bij niet-samenwonende koppels gaat het om 68%.

Wat met de toekomst van onze kinderen?

Globaal denkt 28% van de ouders dat de kinderen het later slechter tot veel slechter zullen hebben dan zijzelf, tegenover 21% die denken dat ze het beter gaan hebben. Vooral ouders van jonge kinderen (<2,5 jaar) en jonge pubers (13-15 jaar) zien de toekomst minder rooskleurig. Respectievelijk denken slechts 16% en 18% dat de kinderen het later beter gaan hebben dan zijzelf.

Hoe combineer je werk en gezin?

Ook de combinatie werk-gezin geeft interessante resultaten. De mate waarin het gezinsleven met werk gecombineerd kan worden, hangt sterk samen met de opleidingsgraad. Zo geeft 79% van de respondenten met een masterdiploma aan dat hun werk toelaat vrij te nemen op dringende momenten in functie van het gezin. Bij wie geen einddiploma van het secundair onderwijs heeft, is dit slechts 53%. Algemeen geeft 7% van de respondenten aan dat werk en gezin slecht te combineren zijn.

Tevredenheid met welzijn en relaties

Acht op tien van de gezinnen evalueert de algemene tevredenheid, het welzijn en de relaties positief. Wie merkelijk lager scoort zijn gezinnen met zorgbehoevenden in huis (64% is tevreden) en alleenstaanden (62% is tevreden). De grootste tevredenheid meten we bij 55-plussers (94% is tevreden), gezinnen met kinderen jonger dan 2,5 jaar (88% is tevreden) en gehuwden (84% is tevreden).

De kwaliteit van wonen en leefomgeving

De meerderheid van de gezinnen is tevreden over de woonsituatie. 88% beoordeelt de woonkwaliteit positief. Bewoners van een open bebouwing zijn het meest tevreden (60% beoordeelt de woonkwaliteit met minstens een 8 op 10), appartementsbewoners het minst (slechts 18% geeft minstens een 8 op 10).

Conclusie

De Gezinsbarometer staat nu op 6,9, maar achter dat gemiddelde schuilen soms grote verschillen. Nieuw samengestelde gezinnen geven op alle thema’s een opmerkelijk lagere score. De Gezinsbarometer toont ook dat jonge ouders het moeilijker hebben, zeker als ze ​ alleenstaand zijn. ‘Onzekerheid lijkt tot lagere scores te leiden. En in onzekere omstandigheden is het belangrijk dat je kan rekenen op houvast. Die stabiliteit kan geboden worden door familie en vrienden, door werkgevers en collega’s, door verenigingen… maar ook door de overheden. Bijvoorbeeld door onderwijs en kinderopvang die toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar zijn. Door een groeipakket – de vroegere kinderbijslag – dat geen krimppakket of strafpakket wordt. Dat zal investeringen vragen en dus moeilijke politieke keuzes. Maar als onze kinderen, onze toekomst, die investeringen niet waard zijn, wat dan wel?’, besluit Jeroen Sleurs van de Gezinsbond.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be