Skip to Content

Opinie: Een streng Europees migratie- en vluchtelingenbeleid kan niet zonder een kinderrechtentoets

Verschenen op Knack.be op 27 juni 2018

Europa zit al een aantal jaren in de greep van de asielcrisis en de aanpak van illegale, economische migratie. Deze week komen de Europese leiders samen om naar een gemeenschappelijke aanpak te zoeken. De Gezinsbond roept hen op om bij hun beslissing rekening te houden met de kinderrechten.

Kinderrechten worden nog schromelijk over het hoofd gezien

Er bestaan verschillende visies over hoe we met vluchtelingen en migratie moeten omgaan, ook in ons land. De beste oplossing is natuurlijk het vermijden van crisissituaties waardoor mensen geen reden hebben om te vluchten. Europa probeert haar buitengrenzen beter te beschermen en er zijn voorstellen om registratiecentra op te richten dichter bij de crisisgebieden.

Kinderrechtenorganisaties, verenigd in de Kinderrechtencoalitie en het Kinderrechtencommissariaat, hebben er al herhaaldelijk op aangedrongen om kinderrechten te integreren in het vluchtelingenbeleid. Dat lijkt echter niet door te dringen tot onze beleidsmakers.

"In het hele debat over het migratiebeleid van de Europese Unie en de aanpak van de asielcrisis van de voorbije jaren worden kinderenrechten schromelijk over het hoofd gezien. Nochtans: minderjarige vluchtelingen en migranten blijven in de eerste plaats kinderen en jongeren, hun ouders blijven moeder of vader."

Ook een streng Europees migratie- en vluchtelingenbeleid kan daarom niet zonder een kinderrechtentoets. Om de legitimiteit van zijn beslissing op de migratietop te vergroten, heeft de Europese Raad er daarom alle belang bij om expliciet aan te geven op welke manier ze rekening zal houden met kinderenrechten. Kinderen mogen geen slachtoffer worden van een politiek spel dat zich op een Europese top, boven hun hoofden afspeelt.

Bescherming van minderjarigen moet het uitgangspunt zijn

Het kinderrechtenverdrag garandeert kinderen recht op bescherming en op ontwikkeling. Het aanpakken van mensensmokkel is daarbij belangrijk. Gezinnen met kinderen én niet-begeleide minderjarigen zijn immers bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting. Maar daar stopt de verantwoordelijkheid van Europa en haar lidstaten niet.

"Bij alle beslissingen doorheen de asielprocedure moet de bescherming van de minderjarigen tegen uitbuiting en geweld het uitgangspunt zijn. Dat verandert niet wanneer Europa de registratie van de vluchtelingen verplaatst naar de buitengrenzen."

Hoe zal Europa garanderen dat kinderen een stem krijgen in de beslissing die op dat moment genomen wordt? België zette de voorbije jaren stappen om kinderen te horen in de asielprocedure. Zullen deze teniet worden gedaan? Kinderen mogen niet opgesloten worden, maar moeten menswaardig worden opgevangen met aandacht voor hun noden. Welke garanties zijn er dat kinderen menswaardig worden opgevangen met aandacht voor hun noden en niet worden opgesloten zoals in de VS? Vooraleer ze aan de grenzen van Europa aankomen hebben ze immers al heel wat meegemaakt. Als daar geen zorg voor is, dragen ze die emotionele kwetsuren een leven lang mee. Wij willen maatregelen om niet-begeleide minderjarigen te herenigen met hun ouders, ongeacht de beslissing over hun toegang tot Europa die op dat moment genomen wordt.

De Gezinsbond verwacht van de Europese leiders tijdens de bespreking op de migratietop dat ze bij het maken van afspraken over de bescherming van de buitengrenzen, ook meteen formele afspraken maken over de manier waarop ze daarbij de rechten van de kinderen garanderen.

Manu Keirse
Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel