Skip to Content

De Gezinsbond vraagt snelle organisatie noodopvang en tijdelijke werkloosheid voor wie geen opvang vindt in de paaspauze

Voor veel ouders dreigen de strengere coronamaatregelen de druppel te worden die de emmer doet overlopen, merkt de Gezinsbond, zeker met de langere paasvakantie voor de deur. ‘We proberen bij de ouders begrip te creëren voor die strengere maatregelen nu blijkt dat ook het aantal besmettingen bij kinderen stijgt, maar we vragen ook aan de overheden om zich niet te verliezen in politieke discussies over bevoegdheden en strikte, bureaucratische interpretaties als het bijvoorbeeld gaat over tijdelijke werkloosheid voor ouders die geen opvang vinden. We roepen alle betrokkenen op om snel te schakelen en de subsidies voor noodopvang efficiënt te gebruiken’, zegt Jeroen Sleurs van de Gezinsbond.

 

De Gezinsbond vraagt om een evenwicht tussen maatregelen die noodzakelijk zijn voor de volksgezondheid, en voldoende ondersteuning die maakt dat de druk op kinderen en ouders niet te groot wordt.

Wie zijn werk niet kan combineren met de zorg voor zijn (pleeg)kinderen, ongeacht of dat telewerk is of een job buitenshuis, moet een opvangoplossing hebben. Jeroen Sleurs: ‘De eerste lockdown was een nachtmerrie voor ouders die de opvang van kinderen moesten combineren met werk. We begrijpen de beslissing om de paasvakantie te verlengen en de oproep van de Vlaamse overheid aan ouders om te zoeken naar alternatieven voor de buitenschoolse opvang. Dat is nodig om contacten tussen kinderen te beperken, maar er moet ook een oplossing zijn voor wie die opvang wél nodig heeft. Er worden voorrangsregels gehanteerd, waardoor heel wat kinderen niet meer terecht kunnen in de buitenschoolse opvang.

We rekenen erop dat de lokale besturen de verlenging van de subsidies voor noodopvang overal waar nodig zullen inzetten. Die subsidiemogelijkheid werd tijdens de vorige schoolvakanties niet optimaal benut. Een snelle afstemming van vraag en aanbod vraagt om een intense samenwerking tussen lokale besturen, scholen, buitenschoolse opvang, jeugdwerk en sport.’

Voor de Gezinsbond moet tijdelijke werkloosheid of een gelijkaardig opvangverlof voor ouders in alle statuten en alle situaties een recht zijn. Niet alleen voor ouders van kinderen van wie het kamp of de stage geannuleerd is, maar ook voor gezinnen die te horen krijgen dat hun kind niet naar de opvang mag omdat ze geen voorrang hebben. Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders noodgedwongen hun kinderen bij grootouders onderbrengen van wie het grootste deel nog altijd niet gevaccineerd is.

De verlenging van de paasvakantie brengt hopelijk rust in de verspreiding van het virus, maar legt tegelijk extra druk op leerlingen en leerkrachten om de leerstof te verwerken. De Gezinsbond rekent erop dat na de verlengde paasvakantie alle basis- en secundaire scholen volledig kunnen openen om leerachterstand en isolement van leerlingen te vermijden.


 

 

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel