De Gezinsbond roept op om Winterplan op te stellen dat gezinnen perspectief biedt.

Het bijkomend pakket aan energiemaatregelen dat vandaag werd voorgesteld door de federale regering houdt heel wat positieve maatregelen in, maar mist slagkracht op lange termijn. Om drama’s te vermijden vraagt De Gezinsbond om een Winterplan dat perspectief en zekerheid biedt voor gezinnen.

De energiekost schiet door naar historisch hoge waarden. De stijgende vraag bij de heropleving van de industrie na corona, de geopolitieke onrust en de irrationele gas- en elektriciteitsprijzen hebben rechtstreeks gevolgen voor de energiefactuur van heel wat gezinnen. Neem daarnaast de torenhoge inflatie en de besparingen in het Groeipakket en we moeten vaststellen dat heel wat gezinnen steevast de dupe zijn.

Doortastende maatregelen dringen zich dus op om niet nog meer gezinnen in armoederisico te brengen. Ook bij het vorige pakket aan maatregelen vroeg de Gezinsbond om perspectief op lange termijn met extra aandacht voor “de vergeten groep” gezinnen die tussen het sociaal tarief en het mediaaninkomen zitten. De Gezinsbond herhaalt dan ook de oproep voor een betaalbare basishoeveelheid energie, en verlaagde lasten op die basishoeveelheid. Het kan niet dat heel wat (jonge) gezinnen financiële keuzes moeten maken die er geen zouden moeten zijn zoals tussen het betalen van schoolfacturen of de energierekening.

Gezinnen met financiële uitdagingen die recht hebben op het sociaal tarief missen ook perspectief. De nieuwe verlenging van het sociaal tarief stopt immers op het moment dat de duurste periode voor energiegebruik aanbreekt. Voor de laagste inkomens blijft er dus ook heel wat onzekerheid en mentale ongerustheid.

De echte stresstest voor heel wat gezinnen zal zich komende winter aandienen. De Gezinsbond vraagt dan ook om een echt “Winterplan” waarbij mensen de impact op hun uitgavenpatroon kunnen incalculeren. Wat moet dat winterplan inhouden?

  • Een verlenging van het sociaal tarief voor de uitgebreide doelgroep tot deze groep structurele ondersteuning heeft gekregen om hun woning energiezuiniger te maken. Het sociaal tarief is een variabel tarief dat driemaandelijks aangepast wordt. De stijging is geplafonneerd, maar bij de huidige prijzen zijn de drempels voor veel gezinnen in de doelgroep niet meer haalbaar. We vragen daarom een tijdelijke bevriezing van de sociale tarieven tot de prijzen normaliseren.
  • Het schrappen van bijkomende lasten op de basishoeveelheid energie. Energie is geen luxeproduct.
  • Werk maken van een nationaal actieplan in energierenovaties waarbij gezinnen maximaal ondersteund en begeleid worden. De uitbreiding van de renovatieondersteuning door Vlaanderen is een stap in de goede richting. Zorg hier voor een stabiel rechtskader zodat gezinnen weten waar ze aan toe zijn als ze duurzaam willen renoveren.
  • Zorg voor een mobiliteitsshift: het geven van (financiële) hulp om een duurzame mobiliteitsswitch te maken, een verbeterde infrastructuur voor duurzame vervoersmodi, een eerlijker beprijzing van het wegverkeer.
  • Bescherm gezinnen die in de problemen komen om hun facturen te betalen. Dat kan op gewestelijk niveau en via consumentenrecht.
  • Geef gezinnen die terugvallen op de sociale leverancier het sociaal tarief voor de basishoeveelheid energie. Het ontradingstarief kan enkel op het luxegebruik.

Na de coronacrisis zorgt deze energiecrisis heel wat gezinnen voor grote financiële kopzorgen. Het is goed dat er op korte termijn maatregelen worden genomen om de energiefactuur te drukken. Maar er is nood aan oplossingen die op lange termijn gezinnen beschermen. Die missen wij nu in dit akkoord. Met het Winterplan geven we concrete handvaten om deze oplossingen te realiseren. De koopkracht van gezinnen moet tegen elke prijs beschermd worden. Zo niet loert het gevaar op collectieve verarming om de hoek.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be