Skip to Content

De Croo ontvangt 10.600 handtekeningen voor meer geboorteverlof

De Vrouwenraad en de Gezinsbond overhandigen hun petitie voor uitbreiding van het geboorteverlof aan Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD)

Vandaag hebben de Vrouwenraad en de Gezinsbond hun petitie voor de uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meemoeders overhandigd aan Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). De Vrouwenraad en de Gezinsbond willen 20 dagen geboorteverlof voor alle papa's, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies. Een overgroot deel van de jonge ouders,  mama's en papa's is voorstander voor meer geboorteverlof. Ook Alexander De Croo ziet heil in het uitbreiden van het vaderschapsverlof.  Hij schrijft dat in zijn nieuw boek "De Eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt". De Vrouwenraad en de Gezinsbond vroegen De Croo om hun vraag binnen de partij te bekijken met collega Minister De Block, bevoegd voor sociale zaken.

Terwijl moeders in België recht hebben op een moederschapsrust van minstens 9 weken na de bevalling, moeten vaders en meemoeders het voorlopig met 10 dagen geboorteverlof stellen. Veel te kort, vinden de Vrouwenraad en de Gezinsbond. Daarom lanceerden ze een petitie met de vraag om het geboorteverlof op te trekken naar 20 dagen. Met succes: ze verzamelden meer dan 10.500 handtekeningen.

"7 Europese lidstaten en een hoop internationale bedrijven hebben nu al meer dan 10 dagen geboorteverlof. Meer geboorteverlof helpt huishoudelijke taken na de bevalling beter te verdelen en rollenpatronen te doorbreken. Papa’s die van in het begin veel zorgen voor hun kindje, zullen ook later meer betrokken zijn. En betrokken papa’s leiden tot gelukkige kindjes! Kinderen met betrokken vaders doen het beter op school en zijn meer overtuigd van de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Twintig dagen geboorteverlof voor papa's en meemoeders is daarom een strikt minimum", zeggen de Vrouwenraad en de Gezinsbond.

Verantwoord prijskaartje

Het huidige geboorteverlof bedraagt zo'n 38 miljoen euro, daarvan worden drie dagen door de werkgever betaald, de overige zeven dagen financiert het RIZIV. Om het geboorteverlof uit te breiden naar 20 dagen, is er 93 miljoen extra nodig. De Vrouwenraad en de Gezinsbond vinden dat een verantwoorde investering.

"Alleen al de aankoop van de 34 nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen kost 2,5 miljard euro, zonder onderhoudskosten. En voetballers krijgen jaarlijks zo'n 70.000.000 euro cadeau via de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing. Een maatregel die nota bene in 1977 werd genomen. Met een opheffing van de RSZ-korting voor voetballers zou het extra geboorteverlof volledig gefinancierd kunnen worden", aldus de Vrouwenraad en de Gezinsbond.

De Croo wil de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen wegwerken

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) wil de gelijkheid tussen vrouwen en mannen opkrikken en heeft daar een rist voorstellen over verzameld in een boek "De eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt".  Alexander De Croo is erg gecharmeerd door het Ijslandse model waar moeders en vaders elk recht hebben op drie maanden ouderschapsverlof, op een use-it-or-lose-it basis. Daarbovenop hebben ze recht op drie maanden die ze vrij onder elkaar kunnen verdelen.

“Zo’n aanpak voorkomt discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en leidt tot een meer evenwichtige verdeling van de gezinstaken. Het zou goed zijn als we in ons land daar de volgende jaren werk van maken", aldus minister De Croo.

Contacteer ons
Magda De Meyer Voorzitter Vrouwenraad
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel