Skip to Content
COVID-19-crisis en toenemende druk op rokers maken ambitieus antitabaksplan nog dringender

COVID-19-crisis en toenemende druk op rokers maken ambitieus antitabaksplan nog dringender

Persbericht van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving naar aanleiding van Werelddag zonder tabak op 31 mei. Gezinsbond is partner van de Alliantie.

Uit een bevraging van Sciensano blijkt dat 37 % van de rokers aangeeft meer te roken sinds de uitbraak van COVID-19. Vooral vrouwen (41 %), rokers tussen 25 en 34 jaar (46 %) en lager opgeleiden (37 %) roken sinds 13 maart 2020 meer. Gevoelens van eenzaamheid of angst met bovendien minder mogelijkheden tot afleiding, kunnen een verklaring zijn. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving roept onze overheden op om snel samen te komen en een ambitieus antitabaksplan uit te werken. Anders zal de tabaksepidemie onverantwoord veel slachtoffers blijven eisen, zeker nu met de COVID-19-crisis erbovenop. Het beleid én de bevolking mobiliseren zich al enkele maanden om een gezondheidscrisis aan te pakken. Het is de hoogste tijd dat dit ook gebeurt voor de strijd tegen tabak. Gezinsbond is partner van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Nieuwe cijfers over roken

Vóór deze coronacrisis gaf 74 % van de rokers in België aan te willen stoppen met roken, zo blijkt uit de '2018 Gezondheidsenquête' van Sciensano. COVID-19 geeft hen een extra gezondheidsargument om dit te doen. Rokers hebben namelijk meer kans op complicaties en op een slechte afloop als ze met COVID-19 besmet raken.

Helaas blijkt uit een recente bevraging van Sciensano, die onder meer peilde naar het rookgedrag tijdens de strenge maatregelen, dat

 • 47 % van de rokers zijn rookgedrag niet heeft aangepast tijdens deze crisis
 • 37 % aangeeft meer te roken dan voorheen
 • slechts 16 % aangeeft minder te roken

In onze buurlanden werden dezelfde tendensen vastgesteld. In Frankrijk heeft 27 % van de rokers zijn tabaksgebruik verhoogd, terwijl slechts 19 % van de rokers aangeeft minder te roken. In Nederland heeft onderzoek uitgewezen dat 28 % van de rokers zegt meer te zijn gaan roken tijdens de coronacrisis en 12 % juist minder.

Sociodemografische verschillen in ons land

De helft van de mannen (49 %) rapporteert aan Sciensano evenveel te roken als voordien, terwijl dat bij de vrouwen slechts 44 % is. De groep van vrouwen die meer rookt dan voordien (41%) is significant groter dan de groep van mannen (32 %) die aangeeft meer te roken. Meer mannen (18 %) dan vrouwen (14 %) minderden hun tabaksconsumptie naar aanleiding van COVID-19.

Hoe ouder, hoe minder de rookgewoonten worden beïnvloed door de maatregelen om de coronacrisis in te dijken. Zo rapporteert slechts 27 % van de 18-24-jarigen dat ze evenveel roken. Dit percentage neemt toe in elke leeftijdsgroep en bij de oudste groep, de 65-plussers, blijft 61 % van de rokers bij een status quo. Het positief effect, in de zin van minder roken, is het meest uitgesproken bij de jongste leeftijdsgroep (34 %), hoewel er bij hen terzelfdertijd een negatief effect, in de zin van meer roken, plaatsvindt (39 %).  Bij de rokers van 25-34 jaar is dit negatief effect het grootst, met 46% die aangeeft meer te roken sinds 13 maart 2020.

Ook het opleidingsniveau heeft een invloed op de rookgewoonten. 20 % van de hoger opgeleide rokers zegt dat ze minder roken sinds de ingang van de maatregelen terwijl dat bij de lager opgeleide rokers slechts 16 % is. En omgekeerd rapporteren minder hoger opgeleiden (34 %) dat ze meer roken dan lager opgeleiden (37 %).

Zorgwekkende gevolgen van de coronacrisis

Volgens de tweede COVID-19-gezondheidsenquête van Sciensano zijn de maatregelen maar voor een heel beperkte groep van rokers een stimulans geweest om te stoppen (6 %) of om minder te roken (11 %). Voor een veel grotere groep rokers heeft het thuisblijven een ongunstige uitwerking gehad. Zo zijn er ex-rokers die hervallen zijn (4 %) en heel veel rokers die meer sigaretten per dag zijn beginnen te roken dan voorheen (35 %).

Gevoelens van eenzaamheid of angst met bovendien minder mogelijkheden tot afleiding, kunnen een verklaring zijn. Verveling en stress zijn immers risicofactoren voor rookgedrag. De toenemende druk op rokers, vooral op laagopgeleiden of mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, is zorgwekkend; en zeker daarbovenop het feit dat velen aangeven meer te roken dan voorheen. Door de uitbraak van COVID-19 en de invoering van de strenge maatregelen die werden genomen, worden we nog meer met de neus op deze feiten gedrukt.

Nood aan globaal antitabaksplan

Sciensano spoorde in 2019 de toenmalige en toekomstige beleidsmakers ertoe aan om hun inspanningen in de strijd tegen tabaksverslaving voort te zetten en kracht bij te zetten. Dit was voor de uitbraak van COVID-19. Roken mag dan de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak zijn, zonder globaal antitabaksplan en meer inzet voor tabakspreventie en rookstopbegeleiding zal de tabaksepidemie onverantwoord veel slachtoffers blijven eisen, zeker nu met de COVID-19-crisis erbovenop. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving roept daarom, ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak op 31 mei, onze overheden op om snel samen te komen en een ambitieus antitabaksplan uit te werken.

België investeert te weinig in preventie volgens de Europese Commissie. En dat resulteerde tot voor kort in 14.000 overlijdens per jaar door tabak-gerelateerde aandoeningen. Dit cijfer moet absoluut naar beneden! De COVID-19-crisis bewijst dat het mogelijk is beleid én bevolking te mobiliseren om gezondheidscrisissen aan te pakken. Het is de hoogste tijd dat dat ook voor de strijd tegen tabak gebeurt.

Volledig rapport: https://www.sciensano.be/en/biblio/second-covid-19-health-interview-survey-first-results

- Einde persbericht -

Over Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is een initiatief van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wil dat de volgende regering een samenhangend pakket van maatregelen uitvaardigt. Deze maatregelen moeten voorkomen dat kinderen beginnen met roken en verslaafd raken aan tabaksproducten én rokers beter helpen om van hun verslaving af te raken. Tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie. Gezinsbond is partner van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Contacteer ons
Hedwig Verhaegen Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
Suzanne Gabriëls Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
Sciensano Communicatiedienst, Sciensano
Hedwig Verhaegen Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
Suzanne Gabriëls Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
Sciensano Communicatiedienst, Sciensano
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel