Coronavirus: Gezinsbond neemt de nodige maatregelen (update)

Activiteiten van de Gezinsbond zijn geannuleerd tot en met 19 april, nieuwe aanvragen voor de kinderoppasdienst worden afgeraden en de Gezinsbond lanceert nieuwe community om ouders te ondersteunen

De Gezinsbond heeft zijn vrijwilligers opgeroepen om alle activiteiten al zeker tot en met de paasvakantie (19 april) uit te stellen of te annuleren. Wie inschreef voor een lokale activiteit van de Gezinsbond, kan met vragen terecht bij de lokale afdeling. In totaal gaat het over een duizendtal activiteiten tot en met de paasvakantie. De kinderoppasdienst en de gezelschapsdienst van de Gezinsbond blijven wel nog actief, nieuwe aanvragen worden evenwel niet meer opgestart. Om ouders te ondersteunen, heeft de Gezinsbond een Facebook-community opgericht: "Goedgezinde tips".

"Als gezinsorganisatie is solidariteit één van onze basiswaarden. We willen onze talrijke vrijwilligers én deelnemers aan activiteiten niet onnodig in gevaar brengen. Daarom hebben we beslist om onze vrijwilligers op te roepen om alle activiteiten al zeker tot de paasvakantie uit te stellen of te annuleren. We houden de richtlijnen van de overheid nauwlettend in de gaten", zegt de Gezinsbond.

Nieuwe community "Goedgezinde tips"

Om ouders een handje te helpen en te ondersteunen tijdens deze coronacrisis, heeft de Gezinsbond een nieuwe Facebook-groep opgericht: "Goedgezinde tips". De Gezinsbond roept iedereen op om alle ervaringen en tips die andere ouders kunnen helpen, op de groep te delen.

"Onze (klein)kinderen, daar worden we goedgezind van. Al kunnen handige tips en weetjes daar wel een handje bij helpen. Zeker de komende tijd kunnen we elkaar steunen. Hoe combineer jij thuis werken én je kroost in het oog houden? Hoe zet jij je tiener aan het werk? Hoe houden jullie contact met oma en opa? Deel je beste, zotste, wildste tips en ervaringen in onze Facebook-groep 'Goedgezinde tips'. Zo overleven we samen én goedgezind de komende weken", aldus de Gezinsbond.

Kinderoppasdienst Gezinsbond: "Nieuwe afspraken raden we af"

Rekening houdende met de nieuwe richtlijnen van de overheid, wil de Gezinsbond het gebruik van de kinderoppasdienst sterk ontraden. Op die manier wil de Gezinsbond ook zijn steentje bijdragen om het aantal contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken.

"De kinderoppasdienst helemaal stilleggen is geen optie, want er zijn gezinnen die in functie van de organisatie van hun gezinsleven nog afspraken hebben lopen bij onze kinderoppasdienst. We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van gezinnen, oppassers en hun ouders. We vragen gezinnen om geen nieuwe afspraken te maken via onze webtoepassing en we vragen onze oppassers om niet in te gaan op nieuwe vragen tot oppas," aldus de Gezinsbond.

Gezelschapsdienst Gezinsbond: "Prestaties beperken tot de strikt noodzakelijke"

In het kader van de nieuwe maatregelen vraagt de Gezinsbond aan de coördinatoren om de oppasprestaties van de gezelschapsdienst te beperken tot de strikt noodzakelijke.

"Onder de strikt noodzakelijk oppasprestaties verstaan we de prestaties bij zorgbehoevenden waar de aanwezigheid van een zorgbieder noodzakelijk is om verder zelfstandig thuis te kunnen blijven of een situatie waarbij de zorgbehoevende geen enkel alternatief heeft binnen de eigen familie of netwerk. Alle andere prestaties vragen we om tijdelijk stop te zetten, er worden ook geen nieuwe engagementen aangegaan", zegt de Gezinsbond.

Om de verplaatsing van de vrijwilliger te legitimeren, heeft de Gezinsbond een document ter beschikking dat de coördinator kan invullen en ondertekenen.

Creatieve oplossingen zoeken voor contact tussen grootouders en kleinkinderen

Door de maatregelen van de overheid omwille van het Coronavirus, bestaat de kans dat een bepaalde groep ouderen extra kwetsbaar wordt voor isolement en vereenzaming. De Gezinsbond roept grootouders en kleinkinderen op om creatief op zoek te gaan naar alternatieven om met elkaar in contact te blijven.

“Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven, denk maar aan de telefoon, Whatsapp, Skype enzovoort. Die kunnen in deze uitzonderlijke situatie zeker soelaas bieden. En waarom geen kaartje maken met de kinderen om naar oma of opa in het woonzorgcentrum op te sturen?," besluit de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen  van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van 12.500 vrijwilligers en 140 personeelsleden. 220.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel