Brieven aan Jonge ouders niet meer automatisch in de bus: Gezinsbond werkt aan nieuwe samenwerking met Rijksregister

Reactie Gezinsbond op het advies van de VVSG aan alle Vlaamse gemeenten om geen adresgegevens van jonge ouders meer door te sturen

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft alle Vlaamse gemeenten aangeraden om voortaan geen adresgegevens van jonge ouders meer door te sturen naar de Gezinsbond. De vraag van de Gezinsbond zou aan het Rijksregister gesteld moeten worden. De Gezinsbond heeft ondertussen kennisgenomen van het advies van de VVSG en zit erg verveeld met de situatie: "We hebben het dossier ook goed onderzocht en we doen niets waar we eerder geen toestemming voor gekregen hebben. Maar we willen onze manier van werken uiteraard aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Een gegevensoverdracht via het Rijksregister is nog niet in orde en dat neemt wel wat tijd in beslag. Jonge ouders die de tijdschriften niet in de brievenbus vinden, kunnen de nummers in tussentijd aanvragen via de website van de Gezinsbond", aldus de Gezinsbond.

VVSG: gegevens opvragen via rijksregister ipv bij de gemeenten

De vraag van de Gezinsbond zou een bovenlokaal belang dienen en daarom moet de Gezinsbond haar vraag richten aan het Rijksregister in plaats van aan de individuele gemeenten. Dit zou voor alle partijen voordelen bieden: enerzijds dienen de gemeenten en de Gezinsbond niet allemaal afzonderlijk protocollen op te stellen, anderzijds gebeurt de gegevensoverdracht in die situatie op een veilige en eenvormige manier. Het Rijksregister zou het standpunt van de VVSG bevestigen en heeft dat op deze manier al geruime tijd aan de Gezinsbond gecommuniceerd. De VVSG raadt de Gezinsbond dan ook aan om een dossier in te dienen bij het Rijksregister.

Gezinsbond: "Vervelende situatie, we willen onze manier van werken uiteraard aanpassen aan wetgeving"

De Gezinsbond heeft ondertussen kennis genomen van het advies van de VVSG: "Een erg vervelende situatie", zegt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond. "We maken deze tijdschriften sinds 1979, op uitdrukkelijke vraag van de toenmalige minister van Gezin, en we doen dit ook op eigen kosten, zonder subsidies. We hebben het dossier ook zelf goed onderzocht en we zijn ervan overtuigd dat we met de juiste intenties de gegevens opvragen en dus niks doen waar we eerder geen toestemming voor gekregen hebben. Een recente enquête wees trouwens uit dat de tijdschriften erg geapprecieerd worden. Uiteraard willen we onze manier van werken aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Een gegevensoverdracht via het Rijksregister is nog niet in orde en dat neemt wel wat tijd in beslag. Jonge ouders die de tijdschriften niet in de brievenbus vinden, kunnen de nummers in tussentijd aanvragen via de website van de Gezinsbond", aldus Anneke Blanckaert.

Contacteer ons
Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land. We verdedigen de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen. En ongeacht de samenstelling van de gezinnen. Het belang van de kinderen staat altijd voorop.

We zijn er voor kleine en grote gezinnen, jonge en oude gezinnen, tweeouder- en eenoudergezinnen, traditionele en nieuw samengestelde gezinnen, voor ouders en grootouders, voor pleeg- of adoptieouders en mantelzorgers...

We staan gezinnen bij met raad en advies op maat. Met activiteiten die gezinnen bij elkaar brengen. Met voordelen en kortingen. En we voeren voor en achter de schermen elke dag weer strijd voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving.

We kunnen daarvoor rekenen op de steun van 13.000 vrijwilligers en 200 personeelsleden. 240.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel