Skip to Content

Brieven aan Jonge ouders niet meer automatisch in de bus: Gezinsbond werkt aan nieuwe samenwerking met Rijksregister

Reactie Gezinsbond op het advies van de VVSG aan alle Vlaamse gemeenten om geen adresgegevens van jonge ouders meer door te sturen

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft alle Vlaamse gemeenten aangeraden om voortaan geen adresgegevens van jonge ouders meer door te sturen naar de Gezinsbond. De vraag van de Gezinsbond zou aan het Rijksregister gesteld moeten worden. De Gezinsbond heeft ondertussen kennisgenomen van het advies van de VVSG en zit erg verveeld met de situatie: "We hebben het dossier ook goed onderzocht en we doen niets waar we eerder geen toestemming voor gekregen hebben. Maar we willen onze manier van werken uiteraard aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Een gegevensoverdracht via het Rijksregister is nog niet in orde en dat neemt wel wat tijd in beslag. Jonge ouders die de tijdschriften niet in de brievenbus vinden, kunnen de nummers in tussentijd aanvragen via de website van de Gezinsbond", aldus de Gezinsbond.

VVSG: gegevens opvragen via rijksregister ipv bij de gemeenten

De vraag van de Gezinsbond zou een bovenlokaal belang dienen en daarom moet de Gezinsbond haar vraag richten aan het Rijksregister in plaats van aan de individuele gemeenten. Dit zou voor alle partijen voordelen bieden: enerzijds dienen de gemeenten en de Gezinsbond niet allemaal afzonderlijk protocollen op te stellen, anderzijds gebeurt de gegevensoverdracht in die situatie op een veilige en eenvormige manier. Het Rijksregister zou het standpunt van de VVSG bevestigen en heeft dat op deze manier al geruime tijd aan de Gezinsbond gecommuniceerd. De VVSG raadt de Gezinsbond dan ook aan om een dossier in te dienen bij het Rijksregister.

Gezinsbond: "Vervelende situatie, we willen onze manier van werken uiteraard aanpassen aan wetgeving"

De Gezinsbond heeft ondertussen kennis genomen van het advies van de VVSG: "Een erg vervelende situatie", zegt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond. "We maken deze tijdschriften sinds 1979, op uitdrukkelijke vraag van de toenmalige minister van Gezin, en we doen dit ook op eigen kosten, zonder subsidies. We hebben het dossier ook zelf goed onderzocht en we zijn ervan overtuigd dat we met de juiste intenties de gegevens opvragen en dus niks doen waar we eerder geen toestemming voor gekregen hebben. Een recente enquête wees trouwens uit dat de tijdschriften erg geapprecieerd worden. Uiteraard willen we onze manier van werken aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Een gegevensoverdracht via het Rijksregister is nog niet in orde en dat neemt wel wat tijd in beslag. Jonge ouders die de tijdschriften niet in de brievenbus vinden, kunnen de nummers in tussentijd aanvragen via de website van de Gezinsbond", aldus Anneke Blanckaert.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel