Skip to Content

Belangrijke stap naar eerste rookvrije generatie

Neutrale sigarettenpakjes begin volgend jaar een feit

Het Koninklijk Besluit over de invoering van neutrale verpakkingen voor roltabak en sigaretten is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarmee worden neutrale sigarettenpakjes vanaf 1 januari 2020 een feit. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving feliciteert minister De Block en haar administratie en verwelkomt de maatregel als een belangrijke stap vooruit om een eerste rookvrije generatie te realiseren. Ze zijn cruciaal om kinderen rookvrij te laten opgroeien en hen te beschermen tegen tabaksverslaving. Gezinsbond maakt deel uit van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Uit onderzoek blijkt dat neutrale verpakkingen sigaretten voor jongeren veel minder aantrekkelijk maken. Bij sigaretten draait alles rond het imago van het merk. Dat wordt vandaag vooral uitgedrukt via het sigarettenpakje, dat zelf een kleine reclamezuil geworden is. Jongeren zijn het meest gevoelig voor imago, nieuwe ontwerpen en innovatieve verpakkingen.

Onderzoek toont ook aan dat neutrale pakjes jongeren ontmoedigen om met roken te beginnen. Al zal het volle effect van neutrale pakjes pas op de langere termijn duidelijk worden. Ze dragen bij tot het denormaliseren van tabak en ontdoen het pakje van alle glamour. De volgende generaties kinderen zullen niet meer te maken krijgen met het sigarettenpakje als marketingtool. Daarnaast hebben neutrale verpakkingen nog andere gunstige effecten: ze verhogen de zichtbaarheid en het effect van de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes en stimuleren rokers om te stoppen.

De tabaksfabrikanten beweren dat neutrale pakjes geen effect hebben. Maar een evaluatie van de invoering van de maatregel in Australië en Frankrijk spreekt dit tegen. In Australië is een vierde van de daling van het tabaksverbruik aan de invoering van neutrale pakjes toe te schrijven. De Australische evaluatie beklemtoont verder dat het grootste effect van neutrale verpakkingen in de toekomst mag verwacht worden omdat deze maatregel jongeren wil ontmoedigen om met roken te beginnen. In Frankrijk is het aantal rokers in Frankrijk in 2017 met 1 miljoen verminderd. Die daling is ook hier voor een belangrijk deel het gevolg van de invoering van neutrale pakjes. De meting dateert immers van juli 2017, voor de recente prijsstijging met 1 euro.

Het baart de Alliantie grote zorgen dat in ons land iedere week nog honderden jongeren beginnen met roken en verslaafd raken aan tabak. Hoe vroeger jongeren beginnen met roken, hoe sneller ze verslaafd raken aan nicotine en hoe moeilijker het is om later te stoppen.  De helft van de rokers sterft door tabaksverslaving. Eén op de drie kankers wordt veroorzaakt door roken. Voorkomen is beter dan genezen. Pakjes zonder imago en glamour kunnen het verschil maken in de strijd om jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving, aldus de Alliantie.

Over de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, de organisatie achter Generatie Rookvrij, is een initiatief van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wil dat de volgende regering een samenhangend pakket van maatregelen uitvaardigt. Deze maatregelen moeten voorkomen dat kinderen beginnen met roken en verslaafd raken aan tabaksproducten én rokers beter helpen om van hun verslaving af te raken. Tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie.

Contacteer ons
Hedwig Verhaegen Woordvoerder Alliantie en Directeur Kennis en Beleid, Kom op Tegen Kanker
Suzanne Gabriëls Woordvoerder Alliantie en Expert Tabakspreventie Stichting tegen Kanker, Stichting tegen Kanker
Hedwig Verhaegen Woordvoerder Alliantie en Directeur Kennis en Beleid, Kom op Tegen Kanker
Suzanne Gabriëls Woordvoerder Alliantie en Expert Tabakspreventie Stichting tegen Kanker, Stichting tegen Kanker
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel