Belangrijke stap naar eerste rookvrije generatie

Neutrale sigarettenpakjes begin volgend jaar een feit

Het Koninklijk Besluit over de invoering van neutrale verpakkingen voor roltabak en sigaretten is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarmee worden neutrale sigarettenpakjes vanaf 1 januari 2020 een feit. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving feliciteert minister De Block en haar administratie en verwelkomt de maatregel als een belangrijke stap vooruit om een eerste rookvrije generatie te realiseren. Ze zijn cruciaal om kinderen rookvrij te laten opgroeien en hen te beschermen tegen tabaksverslaving. Gezinsbond maakt deel uit van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Uit onderzoek blijkt dat neutrale verpakkingen sigaretten voor jongeren veel minder aantrekkelijk maken. Bij sigaretten draait alles rond het imago van het merk. Dat wordt vandaag vooral uitgedrukt via het sigarettenpakje, dat zelf een kleine reclamezuil geworden is. Jongeren zijn het meest gevoelig voor imago, nieuwe ontwerpen en innovatieve verpakkingen.

Onderzoek toont ook aan dat neutrale pakjes jongeren ontmoedigen om met roken te beginnen. Al zal het volle effect van neutrale pakjes pas op de langere termijn duidelijk worden. Ze dragen bij tot het denormaliseren van tabak en ontdoen het pakje van alle glamour. De volgende generaties kinderen zullen niet meer te maken krijgen met het sigarettenpakje als marketingtool. Daarnaast hebben neutrale verpakkingen nog andere gunstige effecten: ze verhogen de zichtbaarheid en het effect van de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes en stimuleren rokers om te stoppen.

De tabaksfabrikanten beweren dat neutrale pakjes geen effect hebben. Maar een evaluatie van de invoering van de maatregel in Australië en Frankrijk spreekt dit tegen. In Australië is een vierde van de daling van het tabaksverbruik aan de invoering van neutrale pakjes toe te schrijven. De Australische evaluatie beklemtoont verder dat het grootste effect van neutrale verpakkingen in de toekomst mag verwacht worden omdat deze maatregel jongeren wil ontmoedigen om met roken te beginnen. In Frankrijk is het aantal rokers in Frankrijk in 2017 met 1 miljoen verminderd. Die daling is ook hier voor een belangrijk deel het gevolg van de invoering van neutrale pakjes. De meting dateert immers van juli 2017, voor de recente prijsstijging met 1 euro.

Het baart de Alliantie grote zorgen dat in ons land iedere week nog honderden jongeren beginnen met roken en verslaafd raken aan tabak. Hoe vroeger jongeren beginnen met roken, hoe sneller ze verslaafd raken aan nicotine en hoe moeilijker het is om later te stoppen.  De helft van de rokers sterft door tabaksverslaving. Eén op de drie kankers wordt veroorzaakt door roken. Voorkomen is beter dan genezen. Pakjes zonder imago en glamour kunnen het verschil maken in de strijd om jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving, aldus de Alliantie.

Over de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, de organisatie achter Generatie Rookvrij, is een initiatief van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wil dat de volgende regering een samenhangend pakket van maatregelen uitvaardigt. Deze maatregelen moeten voorkomen dat kinderen beginnen met roken en verslaafd raken aan tabaksproducten én rokers beter helpen om van hun verslaving af te raken. Tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie.

Hedwig Verhaegen

Woordvoerder Alliantie en Directeur Kennis en Beleid, Kom op Tegen Kanker

Suzanne Gabriëls

Woordvoerder Alliantie en Expert Tabakspreventie Stichting tegen Kanker, Stichting tegen Kanker

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be