Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt invoering neutrale sigarettenpakjes

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt de maatregel over de invoering van neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bereikte vandaag een akkoord over de invoering van neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, een brede coalitie van 50 medische verenigingen en gezondheidsorganisaties, verwelkomt de maatregel. De invoering van neutrale verpakkingen is een cruciale maatregel om het recht van kinderen om rookvrij op te groeien te realiseren, stelt de Alliantie.

Op 28 mei jl. lanceerde de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving “Generatie Rookvrij”, een campagne die kinderen wil beschermen tegen tabaksverslaving. Centraal in de aanpak van de Alliantie is de denormalisatie van roken en tabaksproducten, zodat kinderen zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met verleidingen om te beginnen met roken. De invoering van neutrale pakjes is een van de cruciale maatregelen om dit te realiseren.

Een op de twee rokers sterft vroegtijdig aan zijn tabaksverslaving. In België zijn dat elk jaar 14.000 vermijdbare tabaksdoden . De tabaksfabrikanten slagen er telkens opnieuw in nieuwe, jonge rokers te werven om de rokers die stoppen of sterven aan hun verslaving te vervangen. We dweilen met de kraan open. De invoering van neutrale pakjes helpt om die kraan dicht te draaien. Het belemmert de tabaksindustrie in zijn opzet om jonge consumenten te misleiden omdat de pakjes niet langer hun reclamefunctie kunnen vervullen.

Uit onderzoek blijkt immers dat neutrale verpakkingen sigaretten voor jongeren een pak minder aantrekkelijk maken. Bij sigaretten draait alles rond het imago van het merk. Dat wordt vandaag vooral uitgedrukt via het sigarettenpakje, dat zelf een kleine reclamezuil geworden is. Jongeren zijn het meest gevoelig voor imago, nieuwe ontwerpen en innovatieve verpakkingen.

Onderzoek toont ook aan dat neutrale pakjes hen ontmoedigen om met roken te beginnen. Al zal het volle effect van neutrale pakjes pas op de langere termijn duidelijk worden. Ze denormaliseren tabak verder en ontdoen het pakje van alle glamour. De volgende generaties kinderen zullen niet meer te maken krijgen met het sigarettenpakje als marketingtool. Daarnaast hebben neutrale pakjes nog andere gunstige effecten: ze verhogen de zichtbaarheid en het effect van de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes en stimuleren rokers om te stoppen.

De tabaksfabrikanten beweren dat neutrale pakjes geen effect hebben. Maar een evaluatie van de invoering van de maatregel in Australië en Frankrijk spreekt dit tegen. In Australië is een vierde van de daling van het tabaksverbruik aan de invoering van neutrale pakjes toe te schrijven. De Australische evaluatie beklemtoont verder dat het grootste effect van neutrale verpakkingen in de toekomst mag verwacht worden. Op 28 mei jl. maakte het Franse Agentschap voor Volksgezondheid bekend dat het aantal rokers in Frankrijk in 2017 met 1 miljoen verminderd is. Die daling is ook hier voor een belangrijk deel het gevolg van de invoering van neutrale pakjes. De meting dateert immers van juli 2017, voor de recente prijsstijging met 1 euro.

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is blij met de maatregel van minister De Block en is ervan overtuigd dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet in de strijd tegen tabak.

Namens de Stuurgroep voor een Rookvrije Samenleving: Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, Belgische Cardiologische Liga, Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Gezinsbond, Fonds des affections respiratoires, Observatoire de la santé du Hainaut en le Service d'Etude et de Prévention du Tabagisme

 

Marc Michils

Kom op tegen Kanker

Kurt Jacobs

PR coördinator, Gezinsbond

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be