Skip to Content

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt invoering neutrale sigarettenpakjes

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt de maatregel over de invoering van neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bereikte vandaag een akkoord over de invoering van neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, een brede coalitie van 50 medische verenigingen en gezondheidsorganisaties, verwelkomt de maatregel. De invoering van neutrale verpakkingen is een cruciale maatregel om het recht van kinderen om rookvrij op te groeien te realiseren, stelt de Alliantie.

Op 28 mei jl. lanceerde de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving “Generatie Rookvrij”, een campagne die kinderen wil beschermen tegen tabaksverslaving. Centraal in de aanpak van de Alliantie is de denormalisatie van roken en tabaksproducten, zodat kinderen zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met verleidingen om te beginnen met roken. De invoering van neutrale pakjes is een van de cruciale maatregelen om dit te realiseren.

Een op de twee rokers sterft vroegtijdig aan zijn tabaksverslaving. In België zijn dat elk jaar 14.000 vermijdbare tabaksdoden . De tabaksfabrikanten slagen er telkens opnieuw in nieuwe, jonge rokers te werven om de rokers die stoppen of sterven aan hun verslaving te vervangen. We dweilen met de kraan open. De invoering van neutrale pakjes helpt om die kraan dicht te draaien. Het belemmert de tabaksindustrie in zijn opzet om jonge consumenten te misleiden omdat de pakjes niet langer hun reclamefunctie kunnen vervullen.

Uit onderzoek blijkt immers dat neutrale verpakkingen sigaretten voor jongeren een pak minder aantrekkelijk maken. Bij sigaretten draait alles rond het imago van het merk. Dat wordt vandaag vooral uitgedrukt via het sigarettenpakje, dat zelf een kleine reclamezuil geworden is. Jongeren zijn het meest gevoelig voor imago, nieuwe ontwerpen en innovatieve verpakkingen.

Onderzoek toont ook aan dat neutrale pakjes hen ontmoedigen om met roken te beginnen. Al zal het volle effect van neutrale pakjes pas op de langere termijn duidelijk worden. Ze denormaliseren tabak verder en ontdoen het pakje van alle glamour. De volgende generaties kinderen zullen niet meer te maken krijgen met het sigarettenpakje als marketingtool. Daarnaast hebben neutrale pakjes nog andere gunstige effecten: ze verhogen de zichtbaarheid en het effect van de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes en stimuleren rokers om te stoppen.

De tabaksfabrikanten beweren dat neutrale pakjes geen effect hebben. Maar een evaluatie van de invoering van de maatregel in Australië en Frankrijk spreekt dit tegen. In Australië is een vierde van de daling van het tabaksverbruik aan de invoering van neutrale pakjes toe te schrijven. De Australische evaluatie beklemtoont verder dat het grootste effect van neutrale verpakkingen in de toekomst mag verwacht worden. Op 28 mei jl. maakte het Franse Agentschap voor Volksgezondheid bekend dat het aantal rokers in Frankrijk in 2017 met 1 miljoen verminderd is. Die daling is ook hier voor een belangrijk deel het gevolg van de invoering van neutrale pakjes. De meting dateert immers van juli 2017, voor de recente prijsstijging met 1 euro.

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is blij met de maatregel van minister De Block en is ervan overtuigd dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet in de strijd tegen tabak.

Namens de Stuurgroep voor een Rookvrije Samenleving: Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, Belgische Cardiologische Liga, Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Gezinsbond, Fonds des affections respiratoires, Observatoire de la santé du Hainaut en le Service d'Etude et de Prévention du Tabagisme

 

Contacteer ons
Marc Michils Kom op tegen Kanker
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Marc Michils Kom op tegen Kanker
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel