Skip to Content

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving roept regering De Croo op om nu sneller te schakelen in de strijd tegen tabak

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving - waar de Gezinsbond deel van uitmaakt - is verheugd over het regeerakkoord en roept minister Vandenbroucke op om samen een antitabaksplan uit te werken

De Vivaldi-coalitie belooft werk te maken van een omvattend en krachtig antitabaksbeleid. Het streven naar een rookvrije generatie wordt daarbij een belangrijke doelstelling. Daarnaast engageert de nieuwe regering zich om de gezondheidsongelijkheid en het aantal vermijdbare sterfgevallen, vooral te wijten aan tabak, sterk terug te dringen. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is verheugd over deze ambities in het regeerakkoord: ze vormen een goede basis om stappen vooruit te zetten in de aanpak van de tabaksepidemie. Maar er is nog veel werk aan de winkel. De Alliantie roept de nieuwe minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op om samen een antitabaksplan met doortastende maatregelen uit te werken.

Om een rookvrije generatie te realiseren is meer nodig dan een paar losse maatregelen. Dat lukt alleen met een globaal en coherent anti-tabaksplan met duidelijke doelstellingen.

Maak ‘rookvrije generatie’ concreet

Voor de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving betekent een ‘rookvrije generatie’ dat jongeren, geboren vanaf 2019, rookvrij kunnen opgroeien en nooit zelf beginnen met roken. In 2037 zullen we dan 0% rokers onder de jongeren hebben. In de algemene bevolking willen we het aantal rokers tegen die tijd terugdringen tot nog maximaal 5%. Om daar te geraken moeten er ambitieuze tussentijdse doelstellingen worden geformuleerd. De Alliantie is zeer blij dat de nieuwe federale regering in samenspraak met de deelstaten gezondheidsdoelstellingen en een monitoringsysteem wil opstellen. Dat de regering daarbovenop ook expliciet ambieert de gezondheidsongelijkheid in onze samenleving, waarvan roken een van de belangrijkste oorzaken is, en het aantal vermijdbare sterfgevallen sterk terug te dringen, betekent dat tabakspreventie en rookstopbegeleiding meer aandacht zullen krijgen in de komende legislatuur. België betreurt nog steeds 14.000 tabaksdoden per jaar, waarvan de meesten laaggeschoold zijn en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Want roken hangt sterk, en steeds meer, samen met een lage opleiding en inkomen.

Nood aan een plan met heel pakket maatregelen

Een substantiële verhoging van de tabaksaccijnzen moet binnen een ambitieus antitabaksplan de topprioriteit zijn, want dat is volgens de Wereldbank en de WHO de meest effectieve maatregel. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Als je hogere taksen heft op tabaksproducten, moet je ook samen met de gemeenschappen werk maken van meer en toegankelijke hulp die rokers helpt om te stoppen met roken. Uiteraard zijn er daarnaast nog andere zeer belangrijke maatregelen nodig, in de eerste plaats een drastische vermindering van het aantal verkooppunten, maar ook een verbod op het uitstallen van tabaksproducten zoals op veel andere plaatsen in Europa.  

Samenwerking en expertise

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving biedt de nieuwe regeringsploeg graag haar expertise en ervaring aan. Wij wensen minister Frank Vandenbroucke van Volksgezondheid en Sociale Zaken veel succes toe want alles staat of valt met zijn enthousiasme en  inzet . Ook de nieuwe minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft een grote verantwoordelijkheid voor de verhoging van de tabakstaksen. Maar vanuit het principe van Health in All Policies kunnen veel kabinetten een bijdrage leveren: zowel op het federale als op het regionale niveau. De wil van deze ploeg om constructief over alle niveaus heen samen te werken, biedt hopelijk een kans om opnieuw uit de startblokken te schieten in de strijd tegen het roken. Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker, Vlaams Instituut Gezond leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut kijken hier echt naar uit.

- einde persbericht -

Over de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is een initiatief van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wil maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen beginnen met roken en verslaafd raken aan tabaksproducten én rokers beter helpen om van hun verslaving af te raken. Tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie.

Contacteer ons
Hedwig Verhaegen Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
Suzanne Gabriëls Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
Hedwig Verhaegen Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
Suzanne Gabriëls Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel