Alliantie voor een Rookvrije Samenleving roept regering De Croo op om nu sneller te schakelen in de strijd tegen tabak

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving - waar de Gezinsbond deel van uitmaakt - is verheugd over het regeerakkoord en roept minister Vandenbroucke op om samen een antitabaksplan uit te werken

De Vivaldi-coalitie belooft werk te maken van een omvattend en krachtig antitabaksbeleid. Het streven naar een rookvrije generatie wordt daarbij een belangrijke doelstelling. Daarnaast engageert de nieuwe regering zich om de gezondheidsongelijkheid en het aantal vermijdbare sterfgevallen, vooral te wijten aan tabak, sterk terug te dringen. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is verheugd over deze ambities in het regeerakkoord: ze vormen een goede basis om stappen vooruit te zetten in de aanpak van de tabaksepidemie. Maar er is nog veel werk aan de winkel. De Alliantie roept de nieuwe minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op om samen een antitabaksplan met doortastende maatregelen uit te werken.

Om een rookvrije generatie te realiseren is meer nodig dan een paar losse maatregelen. Dat lukt alleen met een globaal en coherent anti-tabaksplan met duidelijke doelstellingen.

Maak ‘rookvrije generatie’ concreet

Voor de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving betekent een ‘rookvrije generatie’ dat jongeren, geboren vanaf 2019, rookvrij kunnen opgroeien en nooit zelf beginnen met roken. In 2037 zullen we dan 0% rokers onder de jongeren hebben. In de algemene bevolking willen we het aantal rokers tegen die tijd terugdringen tot nog maximaal 5%. Om daar te geraken moeten er ambitieuze tussentijdse doelstellingen worden geformuleerd. De Alliantie is zeer blij dat de nieuwe federale regering in samenspraak met de deelstaten gezondheidsdoelstellingen en een monitoringsysteem wil opstellen. Dat de regering daarbovenop ook expliciet ambieert de gezondheidsongelijkheid in onze samenleving, waarvan roken een van de belangrijkste oorzaken is, en het aantal vermijdbare sterfgevallen sterk terug te dringen, betekent dat tabakspreventie en rookstopbegeleiding meer aandacht zullen krijgen in de komende legislatuur. België betreurt nog steeds 14.000 tabaksdoden per jaar, waarvan de meesten laaggeschoold zijn en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Want roken hangt sterk, en steeds meer, samen met een lage opleiding en inkomen.

Nood aan een plan met heel pakket maatregelen

Een substantiële verhoging van de tabaksaccijnzen moet binnen een ambitieus antitabaksplan de topprioriteit zijn, want dat is volgens de Wereldbank en de WHO de meest effectieve maatregel. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Als je hogere taksen heft op tabaksproducten, moet je ook samen met de gemeenschappen werk maken van meer en toegankelijke hulp die rokers helpt om te stoppen met roken. Uiteraard zijn er daarnaast nog andere zeer belangrijke maatregelen nodig, in de eerste plaats een drastische vermindering van het aantal verkooppunten, maar ook een verbod op het uitstallen van tabaksproducten zoals op veel andere plaatsen in Europa.  

Samenwerking en expertise

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving biedt de nieuwe regeringsploeg graag haar expertise en ervaring aan. Wij wensen minister Frank Vandenbroucke van Volksgezondheid en Sociale Zaken veel succes toe want alles staat of valt met zijn enthousiasme en  inzet . Ook de nieuwe minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft een grote verantwoordelijkheid voor de verhoging van de tabakstaksen. Maar vanuit het principe van Health in All Policies kunnen veel kabinetten een bijdrage leveren: zowel op het federale als op het regionale niveau. De wil van deze ploeg om constructief over alle niveaus heen samen te werken, biedt hopelijk een kans om opnieuw uit de startblokken te schieten in de strijd tegen het roken. Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker, Vlaams Instituut Gezond leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut kijken hier echt naar uit.

- einde persbericht -

Over de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is een initiatief van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wil maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen beginnen met roken en verslaafd raken aan tabaksproducten én rokers beter helpen om van hun verslaving af te raken. Tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie.

Hedwig Verhaegen

Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

Suzanne Gabriëls

Woordvoerder, Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be