Skip to Content

Actieplan tegen giftige en hormoonverstorende stoffen

De blootstelling aan giftige en hormoonverstorende stoffen vormt een reële aanslag op de gezondheid van onze jeugd. De toekomst van 2.2 miljard kinderen tussen 0 en 19 jaar oud komt in gedrang en dus ook hun recht op gezondheid, welzijn en zelfontplooiing. De Gezinsbond zet zich al jaren in voor een gezondere leefomgeving voor kinderen en stelt daarom met expertengroep Childproof het actieplan CEHAP (Actieplan milieu en gezondheid voor kinderen) voor.

Reeds van vóór de geboorte worden kinderen blootgesteld aan giftige stoffen in velerlei vormen. Ze ontdekken de omgeving met hun zintuigen en zijn extra kwetsbaar omdat ze via mond en huid veel sneller in contact komen met ongewenste chemische stoffen. Bovendien is het metabolisme van kleine kinderen minder goed in staat om te ontgiften en chemicaliën uit te scheiden. Het is dus van enorm belang dat de samenleving haar rol opneemt om kinderen voor bekende en potentiële milieugevaren te beschermen.

Hormoonverstorende stoffen (EDC’s) vormen een steeds groeiend probleem met zorgwekkende gezondheidsproblemen en ziektebeelden als mogelijk gevolg. Overigens kunnen deze stoffen alleen én in combinatie met elkaar effecten generen waardoor de sociale en economische gevolgen sterk toenemen.

Niet minder belangrijk zijn de luchtvervuiling en geluidsoverlast. De gevolgen van geluidsoverlast zijn erg breed en kunnen variëren van louter ergernis tot verminderde cognitieve prestaties, slaapstoornissen, hart- en vaatziektes of gehoorverlies. Kinderen die chronisch blootgesteld worden aan hoge geluidsniveaus vertonen aandachts- en geheugenproblemen, en hebben vaak moeite met probleemoplossend denken en het verwerven van leesvaardigheid.
De aanzienlijke toename van de verkeersstroom en het aantal zware voertuigen in België, verhoogt niet alleen de geluidsoverlast, maar vermindert ook de kwaliteit van de buitenlucht.

Binnenshuis is de lucht ook aan verbetering toe. Er zijn vaak meer verontreinigende stoffen te vinden in de binnenlucht dan in de buitenlucht en dat ‘dankzij’ blootstelling aan chemicaliën in bv onderhoudsproducten en luchtverfrissers, fijnstof, stof, vocht, schimmels en niet te vergeten: door actief en passief roken.

Voor al deze ontregelende factoren, stelt Childproof een aantal concrete acties en alternatieven voor die de Gezinsbond met focus op gezinssituaties ten zeerste onderschrijft. De Gezinsbond draagt actief bij tot de sensibilisering rond deze problematiek en hoopt met een nieuwe studie “Focus op hormoonverstoorders. Is een samenleving zondermogelijk”, te kunnen informeren en ook te kunnen wegen op het beleid en de wetgeving. 

Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel