Actieplan tegen giftige en hormoonverstorende stoffen

De blootstelling aan giftige en hormoonverstorende stoffen vormt een reële aanslag op de gezondheid van onze jeugd. De toekomst van 2.2 miljard kinderen tussen 0 en 19 jaar oud komt in gedrang en dus ook hun recht op gezondheid, welzijn en zelfontplooiing. De Gezinsbond zet zich al jaren in voor een gezondere leefomgeving voor kinderen en stelt daarom met expertengroep Childproof het actieplan CEHAP (Actieplan milieu en gezondheid voor kinderen) voor.

Reeds van vóór de geboorte worden kinderen blootgesteld aan giftige stoffen in velerlei vormen. Ze ontdekken de omgeving met hun zintuigen en zijn extra kwetsbaar omdat ze via mond en huid veel sneller in contact komen met ongewenste chemische stoffen. Bovendien is het metabolisme van kleine kinderen minder goed in staat om te ontgiften en chemicaliën uit te scheiden. Het is dus van enorm belang dat de samenleving haar rol opneemt om kinderen voor bekende en potentiële milieugevaren te beschermen.

Hormoonverstorende stoffen (EDC’s) vormen een steeds groeiend probleem met zorgwekkende gezondheidsproblemen en ziektebeelden als mogelijk gevolg. Overigens kunnen deze stoffen alleen én in combinatie met elkaar effecten generen waardoor de sociale en economische gevolgen sterk toenemen.

Niet minder belangrijk zijn de luchtvervuiling en geluidsoverlast. De gevolgen van geluidsoverlast zijn erg breed en kunnen variëren van louter ergernis tot verminderde cognitieve prestaties, slaapstoornissen, hart- en vaatziektes of gehoorverlies. Kinderen die chronisch blootgesteld worden aan hoge geluidsniveaus vertonen aandachts- en geheugenproblemen, en hebben vaak moeite met probleemoplossend denken en het verwerven van leesvaardigheid.
De aanzienlijke toename van de verkeersstroom en het aantal zware voertuigen in België, verhoogt niet alleen de geluidsoverlast, maar vermindert ook de kwaliteit van de buitenlucht.

Binnenshuis is de lucht ook aan verbetering toe. Er zijn vaak meer verontreinigende stoffen te vinden in de binnenlucht dan in de buitenlucht en dat ‘dankzij’ blootstelling aan chemicaliën in bv onderhoudsproducten en luchtverfrissers, fijnstof, stof, vocht, schimmels en niet te vergeten: door actief en passief roken.

Voor al deze ontregelende factoren, stelt Childproof een aantal concrete acties en alternatieven voor die de Gezinsbond met focus op gezinssituaties ten zeerste onderschrijft. De Gezinsbond draagt actief bij tot de sensibilisering rond deze problematiek en hoopt met een nieuwe studie “Focus op hormoonverstoorders. Is een samenleving zondermogelijk”, te kunnen informeren en ook te kunnen wegen op het beleid en de wetgeving. 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be