Skip to Content

Acht op de tien Belgen: "Leg online gokbonussen aan banden"

Gezinsbond vraagt strengere regels voor online gokken en gokreclame

Een meerderheid van de Belgen, zowel gokkers als niet-gokkers, is voorstander van een totaalverbod op online reclame voor gokken, naar analogie met het reclameverbod op tabaksproducten. Met name het aanbieden van gratis gokgeld of bonussen moet dringend aan banden gelegd, vinden zowel gokkers als niet-gokkers. Dat blijkt uit een studie die besteld werd door onder meer de Gezinsbond en Test-Aankoop.

Op verzoek van de Gezinsbond en Test-Aankoop, peilde de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV-OECO) onlangs bij meer dan 2.000 Belgen – zowel niet-gokkers, recreatieve gokkers en intensieve spelers – naar hun mening over gokreclame.

Driekwart van de Belgen (74%) is ervan overtuigd dat reclame mensen aanzet tot gokken. Slechts 18% gelooft dat reclame geen invloed heeft. 54% van de Belgen gelooft ook dat reclame mensen positiever doet denken over gokken. Meer nog: 11% van de Belgen die op dit moment op geen enkele manier deelnamen aan kansspelen, zegt dat ze door de invloed van reclame in de toekomst toch wel eens een gokje willen wagen. Bij studenten loopt dat op tot 14,8%, bij 25- tot 34-jarigen tot 17,3% en bij werkzoekenden zelfs tot 28,9%.

Vooral online reclame is trigger

Kijken we specifiek naar mensen die recreatief (maximaal 1 keer per maand) of intensief gokken (meerdere keren per maand), dan blijkt hoe groot de invloed van met name online reclame is op hun gokgedrag. Ongeveer een derde van hen zegt dat ze de voorbije maand expliciet gespeeld hebben naar aanleiding van bonussen die werden aangeboden (38%), naar aanleiding van een e-mail van een gokbedrijf (33%) of gokreclame op het internet (31%). Ruim één op de vijf lieten zich verleiden door reclame op een billboard of affiche (24%), reclame tijdens een sportwedstrijd (22%) of een social post van een gokbedrijf (21%). Opvallend: het effect van bonussen is nog groter bij studenten

Bovendien: hoe intensiever het gokgedrag, hoe vaker spelers zich laten beïnvloeden door reclameboodschappen. Meer dan de helft (liefst 56%) van de intensieve spelers waagde de afgelopen maand een gok naar aanleiding van een bonus die hen werd aangeboden, 46% na een email van een gokbedrijf en 39% nadat ze online gokreclame hadden bekeken. Kijken we naar reclame op billboards of affiches of reclame tijdens het bekijken van een wedstrijd, dan zakt dat percentage lichtjes, tot ongeveer één op de drie gokkers.

Bonussen tot 200 euro

Een van de meest doeltreffende marketingtechnieken om mensen te overtuigen, blijkt dus het aanbieden van gratis gokgeld of van bonussen. Niet verwonderlijk als je weet dat zelfs bonussen van 200 euro tegenwoordig al geen uitzondering meer zijn om (potentiële) spelers te lokken. Zeven op de tien Belgen (71%) is daarom voorstander van een totaalverbod op het online aanbieden van gratis gokgeld en 10% vindt dat de aangeboden bonussen beperkt moeten worden qua bedrag.

Bij de niet-spelers loopt het aantal voorstanders voor een totaalverbod op tot 84%. Opmerkelijk: nog altijd bijna twee op de drie zware gokkers (63%) is uitdrukkelijk voorstander van een beperking (20%) of totaalverbod (43%). Gevraagd naar eventuele maximale bedragen, toont een grote meerderheid (63%) van de Belgen die bonussen willen beperken zich voorstander van een beperking tot maximaal 20 euro.

Totaalverbod en andere maatregelen

59% van de Belgen pleit zelfs voor een absoluut reclameverbod op weddenschappen en kansspelen, naar analogie met het verbod op reclame voor tabaksproducten. Bij de niet-spelers loopt dat op tot zeven op de tien. Opvallend is ook dat zware gokkers (59%) zich vaker een voorstander tonen dan recreatieve spelers (46%). Andere maatregelen die een grote meerderheid van de Belgen zinvol zouden vinden, zijn:

 • Het vermelden van een duidelijke boodschap wanneer een speler plots opvallend meer inzet of vaker begint te gokken: 86% van alle Belgen, 88% van de zware gokkers
 • Een wettelijke bovengrens op het bedrag dat online verloren kan worden: 84% van alle Belgen, 86% van de zware gokkers
 • De mogelijkheid om zelf een uitgavenlimiet in te stellen voor een bepaalde periode: 86% van alle Belgen, 85% van de zware gokkers
 • Standaard tijdens een spel een overzicht geven van winst en verlies: 87% van alle Belgen,
  89% van de zware gokkers

Dringend nood aan strengere regels

De federale regering keurde vorige week enkele voorontwerpen goed om de gokreglementering in ons land te verstrengen. Zo komt er een beperking op het aantal toegelaten wedkantoren en de gokmachines in cafés, en krijgen steden en gemeenten daarover meer zeggenschap. Ook de tv-reclame wordt in beperkte mate aan banden gelegd. Zo mag er per reclameblok nog maar één spot voor sportweddenschappen worden uitgezonden en mag er enkel na 20 uur reclame gemaakt worden. Elke reclamespot moet vergezeld worden van de boodschap 'Gok met mate' en gokbedrijven mogen niet meer adverteren op sportuitrusting of materiaal van minderjarige sportploegen.

"Op zich zijn we tevreden dat er eindelijk werk gemaakt wordt van verstrengde regelgeving voor de goksector", zegt Manu Keirse, politiek secretaris van de Gezinsbond. "Maar we vrezen dat de huidige maatregelen een druppel op een hete plaat zijn. We zien de laatste jaren een explosieve groei van de online gokmarkt. Bovendien blijkt uit dit onderzoek duidelijk dat met name de online reclame een heel grote impact heeft op het gokgedrag van de Belgen. Maar over dat alles wordt met geen woord gerept in de ontwerpregelgeving. We vragen daarom met klem dat er snel werk van gemaakt wordt van strengere regels voor online gokken en gokreclame. Het onderzoek toont aan dat daar een heel breed draagvlak voor bestaat, zowel bij niet-gokkers als de gokkers zelf. Met name het aanbieden van bonussen of gratis gokgeld zou verboden moeten worden. En ook de andere maatregelen die breed gedragen worden,  moeten snel ingevoerd kunnen worden."

De slogan 'Gok met mate' is te mild, vindt de Gezinsbond. "Uit de studie blijkt dat mensen een slogan verkiezen die wijst op het verslavingsgevaar of het feit dat gokken geld kost. Gokken en gokverslavingen leiden tot regelrechte drama's in heel wat gezinnen. Uiteindelijk is er immers altijd maar één winnaar: de goksector zelf. Gokkers zelf verliezen veel meer geld dan ze winnen. Bovendien blijken vooral lager opgeleiden, werkzoekenden en jongeren extra vatbaar voor de verleiding, groepen die het sowieso financieel al vaker moeilijk hebben."

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel