Skip to Content

20 dagen geboorteverlof, ook voor zelfstandigen

Petitie voor uitbreiding verlof jonge vaders en meemoeders, zonder inkomensverlies

20 dagen verlof voor vaders en meemoeders na de geboorte van een kind, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies. De Vrouwenraad en de Gezinsbond lanceren een online petitie om hun eisen inzake geboorteverlof kracht bij te zetten. "In het verleden bleek uit verschillende onderzoeken dat een overgroot deel van de bevolking voorstander is van meer geboorteverlof. Met deze petitie willen we de druk op de regering verhogen om daar nu eindelijk werk van te maken", zeggen Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, en Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Wat hebben Mark Zuckerberg, prins William en Thomas Vanderveken gemeen? Ze lieten de afgelopen maanden allemaal weten meer tijd te willen doorbrengen met hun pasgeboren baby's. Wetenschappelijke experts wijzen er al langer op dat een intensieve betrokkenheid van vaders en meemoeders in de periode na de bevalling van hun partner positieve effecten heeft op de ontwikkeling van baby's, het genderevenwicht binnen gezinnen en de gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt.

Toch is het wettelijke 'geboorteverlof' in België vandaag nog erg beperkt: 10 dagen voor werknemers en ambtenaren. Daarmee scoren we op Europees niveau onder het gemiddelde. De regeling rond moederschaps- en geboorteverlof varieert zeer sterk onder de lidstaten, maar het gemiddelde geboorteverlof bedraagt 12,5 dagen. De Europese Commissie maakte onlangs bekend dat ze van 10 dagen een minimumrecht wil maken.

"Voor een land dat zich beroept op zijn sterke verlofstelsels loopt de huidige Belgische regeling achterop. Er zijn trouwens internationale voorbeelden van bedrijven die hun werknemers zelf extra verlof toestaan omdat dat resulteert in meer gemotiveerde werknemers", zegt Manu Keirse. Voor zelfstandigen in ons land is de situatie helemaal dramatisch: zij hebben geen enkel recht op geboorteverlof. "Terwijl het voor een pasgeboren kind en zijn moeder toch niet zou mogen uitmaken welk statuut de vader heeft", aldus Magda De Meyer.

Uit een enquête van de Gezinsbond bij meer dan 6.000 leden en niet-leden blijkt dat zowel jonge vaders als moeders het geboorteverlof nu ontoereikend vinden. 93 % van de (natuurlijke) moeders en 84 % van de partners (vaders en meemoeders) vindt het geboorteverlof voor werknemers 'te kort' of 'veel te kort'.  Volgens 90 % van de partners verdienen ook zelfstandigen en meewerkende echtgenoten geboorteverlof. Bij de moeders is zelfs 98% daarvan overtuigd.

De Vrouwenraad en de Gezinsbond pleiten daarom voor een uitbreiding van het huidige stelsel: een verdubbeling van het geboorteverlof voor werknemers en ambtenaren van 10 tot 20 dagen en een gelijkwaardige behandeling voor alle zelfstandigen.

Om hun eis kracht bij te zetten, lanceren ze een online petitie. Iedereen die de eisen ondersteunt, kan de petitie ondertekenen op https://www.petities24.com/geef_papas_en_meemoeders_20_dagen_geboorteverlof.
"De handtekeningen maken we over aan de bevoegde minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, met de vraag om nog deze regeerperiode werk te maken van een modernisering van ons geboorteverlofstelsel", aldus De Meyer en Keirse.

"We pleiten voor geboorteverlof zonder inkomensverlies, om ook de financiële drempel weg te nemen", zegt De Meyer. Keirse: "Door het geboorteverlof uit te breiden en voor iedereen haalbaar te maken, zorgen we ervoor dat vaders en meemoeders een hechtere band opbouwen met hun pasgeboren kind én dat ze hun  partner op een gepaste manier kunnen bijstaan."

"Nu moeten ze al te vaak al terug aan het werk voordat de pas bevallen moeder een beetje op haar positieven is kunnen komen", zegt De Meyer. "Bij gecompliceerde bevallingen of de geboorte van meerlingen, is de mama vaak zelfs amper ontslagen uit het ziekenhuis wanneer haar partner alweer volledige dagen gaat werken. En zelfs wanneer een bevalling perfect verlopen is, blijft het een zware dobber om de zorg voor eerdere kinderen na enkele dagen al helemaal alleen te combineren met een baby die op onregelmatige tijdstippen voeding krijgt en niet of nauwelijks doorslaapt."

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel