Skip to Content
Derde van de Belgen gestresseerd door digitale overdosis

Derde van de Belgen gestresseerd door digitale overdosis

'Digistresstest' geeft handige tips

De digitale sneltrein gaat hard, erg hard want 1 op 5 Belgen loopt online verloren en 1 op 3 wordt overspoeld door de constante toevloed van digitale informatie. En dit veroorzaakt digistress. Dat blijkt uit onderzoek* in opdracht van de Gezinsbond en OKRA. Er is nood aan een sterkere bewustwording en aanpak van de druk die gepaard gaat met de onstuitbare digitalisering. Naar aanleiding van E-mailloze vrijdag op 24 november kan zowel wie weinig als veel online actief is zijn digistressgehalte meten met de Digistresstest.

De helft van de online actieve Belgen zegt dat hun e-mails en sociale media bekijken het eerste en laatste is dat ze elke dag doen. 1 op 3 ondervraagden geeft zelf toe dat ze te actief zijn op sociale media. Bij jongeren is dat zelfs meer dan de helft.

Verder heeft meer dan een kwart van de ondervraagden naar eigen zeggen stress door het constante e-mailverkeer, vooral op het werk. Ruim 1 op de 2 actieve Belgen vindt daarom dat er een wet moet komen die hen het recht geeft om e-mails na de werkuren niet meer te lezen en te beantwoorden.

Ook tekort aan digitale vaardigheden stresseert

1 op 5 Belgen voelt zich digitaal hulpeloos en gestresseerd door gebrek aan vaardigheden en de toenemende druk om zaken met overheden, bedrijven of in hun sociale context online af te handelen. Dit treft vooral de 55-plussers en lager geschoolden: 24% van de 55-plussers en 25% van de laaggeschoolden is gestresseerd als ze iets online moeten in orde brengen. Bij jongeren onder de 34 en hooggeschoolden is dat respectievelijk slechts 16% en 13%.  

Bovendien vindt 1 op 3 ondervraagden dat de technologische evoluties op het werk te snel gaan en vreest zelfs 1 op 10 voor zijn job door niet of onvoldoende mee te kunnen met de snelle digitalisering.  

Meer dan de helft van alle Belgen vindt dat bedrijven, instellingen en overheden hen dwingen om digitaal actief te zijn. Vooral 55-plussers hebben er last van: 57% van de 55-plussers vs. 45% bij jongeren onder de 34. Bovendien geeft liefst een derde van de Belgen aan dat bedrijven, instellingen en overheden hen te weinig vrije keuze laten over de manier waarop deze met hen communiceren of hoe ze documenten en facturen het liefst willen ontvangen. 1 op 3 wil ook graag terug meer op papier krijgen, maar vreest dat dit hen extra zal kosten.

Digistress test om bewuster digitaal te leven

Digistress is vandaag alom tegenwoordig. Het treft niet enkel Belgen die online erg actief zijn maar ook wie weinig digitaal vaardig of online actief is. Om mensen bewuster te maken over de impact die de digitalisering op hun stressgehalte heeft wordt deze week op E-mailloze vrijdag, de www.digistresstest.be gelanceerd met tal van tips om gezonder met de digitalisering om te gaan.

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel