Skip to Content

Komt er een coronaverlof? Gezinsbond en Ligue des familles zwaar ontgoocheld over uitblijven standpunt regering

Gezinsbond en Ligue des familles vragen al wekenlang een oplossing voor de vele thuiswerkende gezinnen met jonge kinderen. De regering nam (nog altijd) geen beslissing

Gezinsbond en Ligue des familles vragen al enkele weken een specifiek verlof voor ouders met jonge kinderen of kinderen met bijzondere zorgnoden. Ze lanceerden ook een petitie die op 1 week tijd meer dan 16.000 handtekeningen opleverde. Gezinsbond en Ligue des familles zijn zwaar ontgoocheld dat de regering hier niet op ingaat en zelfs geen duidelijk standpunt inneemt. “Deze regering houdt totaal geen rekening met de bezorgde signalen van vele gezinnen”, aldus beide gezinsorganisaties.

Als sinds de start van de lockdownmaatregelen krijgen de Gezinsbond en de Ligue des familles heel veel bezorgde signalen van ouders over de moeilijke combinatie van thuiswerk en de zorg voor kinderen. Zeker gezinnen met jonge kinderen, alleenstaande ouders, gezinnen waar de opvang door 1 ouder moet gebeuren, pleeggezinnen en gezinnen waar de kinderen extra zorg nodig hebben omwille van een handicap getuigen dat het heel moeilijk is om hun gewone werkuren aan te houden.

“Deze gezinnen maken heel lange dagen om te kunnen werken en doen dat zelfs als de kinderen slapen of ze nemen noodgedwongen verlof. Intussen is het einde van de lockdown nog niet in zicht en het jaar is nog niet eens half weg. Voor deze ouders vroegen we een speciaal verlofstelsel dat ze ook deeltijds kunnen opnemen. We kregen daarvoor via een petitie massale steun, want op een week tijd kreeg de petitie 16.000 handtekeningen. Ze zijn immers met veel, de jonge ouders die eronder door aan het gaan zijn of al hun verlof aan het opnemen zijn”, zeggen de Gezinsbond en Ligue des familles.

Geen officieel antwoord

Een officieel antwoord kregen beide gezinsorganisaties niet. In informele reacties wordt verwezen naar de inspanningen die iedereen moet doen, het feit dat de scholen en de opvang niet helemaal gesloten zijn, de bestaande verlofstelsels en de flexibiliteit van werkgevers.

“Niet alle ouders kunnen op die flexibiliteit van hun werkgever rekenen en de ouders waar wij een oplossing voor vragen kunnen niet terecht op school of in de opvang. We begrijpen dat iedereen in deze crisis een inspanning moet leveren en dat de regering zoveel mogelijk ouders aan het werk wil houden. De inspanning die van gezinnen gevraagd wordt, weegt echter niet in elk gezin even zwaar door. Met dit verlof willen we zeker niet alle ouders van hun werk houden, maar wel een oplossing bieden aan gezinnen die nu aan het einde van hun Latijn zijn. We helpen er onze economie niet mee vooruit als we deze ouders nu aan hun lot overlaten en laten opbranden”, besluiten de gezinsorganisaties.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel